Vad är skillnaden mellan behörighet och befogenhet gällande fullmakter?

2019-11-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Beskriv begreppen behörighet och befogenhet avseende fullmakt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är skillnaden på behörighet och befogenhet?

Med behörigheten gällande fullmakten avses fullmaktens yttre gränser. Behörigheten är det som framgår av och står skrivet i fullmakten.

Med befogenheten avses fullmaktens inre gränser. Det är ofta saker som sägs muntligen mellan fullmäktigen och huvudmannen men som inte uttryckligen framgår av fullmakten.

Exempel

Som exempel kan beskrivas att huvudmannen ger fullmäktige en skriftlig fullmakt på att köpa en bil för hans räkning för 100.000 kr. Utöver fullmakten kommer de muntligen överens om att bilen ska vara svart.

Om fullmäktige inhandlar en bil för 150.000 kronor istället för 100.000 kronor har fullmäktige överskridit sin behörighet enligt fullmakten. Om fullmäktige istället inhandlar en grön bil för 100.000 kronor har han handlat inom sin behörighet för fullmakten men utanför sin befogenhet eftersom huvudmannen sagt att fullmäktige skulle köpa en svart bil.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll