Vad är skillnaden mellan att en myndighet "får" respektive "ska" ändra ett beslut?

2021-04-22 i Myndigheter
FRÅGA
Vad är det för skillnad mellan 37paragrafen i FL och 38 paragrafen FL, alltså när får en myndighet och när ska en myndighet ändra ett beslut! Jag har svårt att förstå när 37:an respektive 38:an ska appliceras!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skillnaden mellan 37 § och 38 § förvaltningslagen (FL) ligger som du säger i en myndighets möjlighet respektive skyldighet att ändra ett beslut.

När en myndighet får ändra ett beslut:

Regeln i 37 § FL innebär att ett beslut som huvudregel bör kunna ändras så snart det av något skäl finns anledning att dra slutsatsen att beslutet är oriktigt, en ändring till en enskilds nackdel begränsas dock av lagrummets andra stycke.

När en myndighet ska ändra ett beslut:

Regeln i 38 § FL ger i stället uttryck för ett krav för en myndighet att ändra ett beslut. Med uttrycket "uppenbart felaktigt" i 38 § 1 punkten FL markeras att det ska handla om ett fel som är enkelt för myndigheten att påträffa. Vidare i samma punkt innebär kravet på att felaktigheten ska avse ett "väsentligt hänseende" att myndigheten kan avstå från att ändra felaktigheter som i praktiken saknar betydelse för utgången i ärendet eller som av andra skäl kan bedömas som mindre väsentliga, även om felen är enkla att påträffa. I 38 § 2 punkten FL ställs även krav på att ändring av beslutet inte får göras om det blir till nackdel till enskild part.

Vad är skillnaden?

37 § och 38 § FL har i grunden samma funktion, dvs att rätta misstag och felaktigheter som kan ha förekommit vid myndighetens beslutsfattande. Skillnaden är dock att 37 § FL tar sikte på en bredare skara av felaktigheter, men samtidigt mindre allvarliga. Med anledning av att felaktigheterna som kan angripas med hjälp av 37 § FL just är att betraktas som mindre allvarliga, och ofta inte har någon reell eller beaktansvärd betydelse för utgången i ärendet, har lagstiftaren gjort ändringar av denna karaktär frivilliga för myndigheterna. 38 § FL tar i stället sikte på allvarliga fel som är uppenbara när man läser beslutet och som tydligt haft en inverkan på beslutets riktighet. Av denna anledning har lagstiftaren ansett det vara rimligt att myndigheterna vid dessa fall bär en skyldighet att ändra ett beslut.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96519)