FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/08/2018

Vad är skillnaden mellan att en domstol undanröjer och upphäver en dom eller ett beslut?

Hej,

Finns det någon juridisk skillnad mellan att yrka att en domstol upphäver ett beslut och att yrka att domstolen undanröjer ett beslut?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen klar definition när det gäller vad dessa två begrepp har för innebörd och detta medför bland annat att begreppen ibland används synonymt. Det är därför svårt att ge ett exakt svar på vad skillnaden mellan begreppen är.

I stora drag är det dock så att "undanröjande" brukar användas när en domstol efter ett överklagande upptäcker att det har begåtts ett formellt eller processuellt fel i den tidigare handläggningen av målet. Exempel på detta kan vara att en domare har varit jävig eller att beslutet egentligen inte gick att överklaga.

Begreppet upphävande tar i allmänhet istället sikte på att domstolen har prövat målet i sak och funnit att det överklagade avgörandet är fel.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller ifall du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo