Vad är skillnaden mellan 13 § 1 st och 13 § 2 st MBL?

FRÅGA
Vad är skillnaden mellan 13 § 1 st och 13 § 2 st MBL? Gäller båda styckena enbart vid arbetstagarfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

13 § 1 st MBL reglerar arbetsgivarens skyldighet att förhandla med en minoritetsorganisation (andra arbetstagarorganisationer än den kollektivavtalsbärande) som angår dess medlemmar på arbetsplatsen när det gäller arbetstagarfall, inte verksamhetsfall. Paragrafen stadgar att förhandlingsskyldigheten uppkommer när det särskilt angår en arbetstagare. Det krävs alltså att det har individuell betydelse för arbetstagaren så som en omplacering eller uppsägning.

13 § 2 st MBL gäller arbetsgivarens skyldighet att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer när arbetsgivaren inte själv har något kollektivavtal. Skyldigheten att förhandla enligt 2 st uppkommer i frågor om uppsägning pga. arbetsbrist samt övergångar av företag enligt 6 b § LAS.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal omfattas situationerna i 13 § 2 st normalt av 11 §.
13 § 2 st har införts för att reglera arbetsgivarens förhandlingsskyldighet även när denne inte är bunden av kollektivavtal.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll