Vad är skillanden mellan mord och dråp?

FRÅGA
Hej,Vad är skillnaden på mord och dråp. Förstår inte alls vad som menas och det verkar ju som att båda är mord i grund o botten eller??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kommer jag kort redogöra för vardera brott för slutligen redogöra för skillnaden mellan dråp och mord.

Mord

Om man berövas någon annan livet döms man till mord. Brottet reglers i 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Ett mord sker om någon med uppsåt (det vill säga med avsikt) dödar en annan människa.

Dråp

Beträffande dråp gäller här samma krav som för mord, däremot aktualiseras detta brott om det finns förmildrade omständigheter. Man kollar då efter sådant som man kan ge "förståelse" för gärningsmannens handlande. Dråp regleras i 3 kap. 2 § BrB.

Skillanden mellan mord och dråp

Skillnaden mellan mord och dråp är alltså omständigheterna. Dråp räknas som mord eftersom båda brotten beskriver ett uppsåtligt dödande, men dråp är en "lindrigare" form utav mord. Påföljden av dessa brott är fängelse, men hur långt straffet blir är beroende på omständigheterna. Straffet för mord är längre än straffet för dråp, men hur mycket längre det varierar är något som bedöms individuellt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (461)
2022-01-19 Dödsfall pga olyckshändelse i trafiken
2022-01-17 Är det olagligt att smitta/försöka smitta annan med Covid-19?
2022-01-14 Ringa misshandel
2022-01-09 Hur lång är preskriptionstiden för brottet vållande till kroppsskada?

Alla besvarade frågor (98546)