Vad är skäligt pris på en fastighet?

2015-05-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag och mina bröder fick ett hus av våra föräldrar. Ett gåvobrev upprättades där det står att huset ska hembjudas till försäljning till syskonen innan det säljs på marknaden. Detta till ett skäligt belopp. Hur sätts ett skäligt belopp? Oberoende värderingar av ett par mäklare? Högstbjudande budgivning eller något annat?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

När det gäller tolkning av villkor i gåvobrev finns i principen inga lagregler. Istället är det avgörande vad domstolar och rättsvetare har uttalat. Bland dessa råder i principen enighet om att tolkningen ska göras utifrån i första hand gåvogivarens avsikt. Det kan t.ex. vara möjligt att fastställa denna avsikt utifrån uttalanden som denne har gett i samband med att gåvobrevet upprättades.

Om det inte är möjligt att fastställa gåvogivarens avsikt får istället en tolkning göras utifrån vad som ”normalt sett får anses som den mest närliggande tolkningen”. När det gäller begreppet skäligt belopp synes enligt min uppfattning vara mest närliggande att tolka detta som att det som avses är det värdet som en oberoende mäklare kommer fram till. Detta synes även ligga i linje med vad som framgår av 35 § konsumentköplagen.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81686)