Vad är skälig tid för avhjälpande?

Hej,

Jag har en fråga avseende vad som är skälig tid för att få en vara reparerad på garanti. Detta då nu under de rådande förhållanden med Pandemin.

I mitt fall så gäller det en högtalare som inte fungerar som den ska. Jag lämnade in den till säljaren för 3 veckor sedan. De ringer nu och säger att den måste sändas till Danmark men att man där inte har några reservdelar och inte vet när man kan få några från tillverkaren och därmed har man ingen aning om när jag skulle kunna få tillbaka den. Till saken hör också att jag skall flytta utomlands vilken innebär att det blir en väsentlig olägenhet för mej att inte få den tillbaka innan flytt. Jag försökte hävda att när man inte ens kan säga hur lång tid det kommer att ta så bör man erbjuda en ny istället vilket man avvisade med hänvisning till den rådande Pandemi situationen. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag som är tillämplig

För att kunna hjälpa dig så måste jag ta fram vilken lag som kan vara tillämplig. Utifrån den informationen du har skickat så kan jag inte fullt ut veta om personen du har köpt av är en näringsidkare eller inte. Om personen är en näringsidkare så är det konsumentköplagen som är tillämplig och är personen som du har köpt av inte det så är köplagen tillämplig. Skillnaden är att om konsumentköplagen är tillämplig så har du mer möjligheter att få hjälp.

Däremot så verkar det vara så att du är en person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, det vill säga du har köpt maskinen till dig själv och inte för företagande. Då är du att betrakta som en konsument. Säljaren verkar vara en person som arbetar med företagande i någon form där denne arbetar för exempelvis för ett företag och säljer i dess namn. Denne är då en näringsidkare. Eftersom du är en konsument (se 1:1 5 st KköpL) och säljaren är en näringsidkare (se 1:1 6st KköpL) och du har köpt en lös sak av denne så är konsumentköplagen tillämplig (1:1 1st KköpL).

Garantin som du har

Du har en garanti som gör att du ska få varan tillrättad när ett fel föreligger (21§ KköpL). Sådana fel som skyddas av garanti har avhjälpande som påföljd (22§ KköpL). Avhjälpande är det som du beskriver i din text som "reparation".

Vad som är skälig tid och vad du kan göra

Du har rätt att få varan lagad (26§ 1st KköpL). Precis som du säger så ska det inom skälig tid ske ett avhjälpande (26§ 3st KköpL). Eftersom du inte godkände att säljarens erbjudande om att skicka ner till Danmark så ska avhjälpande ske inom ett par dagar och vid längre längre tid så ska du få en ersättningsvara (proposition. 1989/90:89 s. 122). Då det inte har skett inom skälig tid kan du åberopa annan påföljd (27§ 2st KköpL).

Som jag förstår det så vill du ha en ny högtalare levererad. Säljaren har nog rätt i att pandemi situationen påverkar deras möjlighet att köpa in en ny och att det kan ta lång tid. De kan inte heller förväntas betala någon form av dyrare leverans bara för att leverera en ny högtalare till dig (26§ 2st KköpL). Därmed som precis sagt i stycket ovan får du åberopa annan påföljd (27§ 2st KköpL).

Då avhjälpandet inte har skett inom skälig tid så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (28§ 1st KköpL). Du kan även få ersättning för vad det kostar att att avhjälpa felet (28§ 2st KköpL). Eftersom du måste resa iväg så är det av väsentlig betydelse för dig och du ska få häva köpet (29§ KköpL).

Tips

Mitt tips är att häva köpet. Ett hävande innebär att företaget får tillbaka högtalaren och att du får tillbaka dina pengar för högtalaren. Det låter som att säljaren kan skapa problem då du redan väntat i tre veckor och vid detta tillfället börjar prata om att skicka ner högtalaren till Danmark. Om du verkligen vill ha högtalaren så kan du förslagsvis vända dig till något annat företag som kan hjälpa dig reparera högtalarna.

Jag rekommenderar att du kontaktar säljaren och förklarar att du har rätt att häva köpet eftersom de inte kan reparera högtalaren inom skälig tid.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!

Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo