Vad är skälig hyra för ett äldre hus på landet?

Hej!

Jag funderar på vad en skälig kallhyra för ett äldre hus på landet kan vara. Jag tänker då att hyresgäst betalar el, vatten, bredband, hemförsäkring, husförsäkring och om det är annat som behövs för boendet. Dvs ägaren står inte för något annat än sophämtning.

Huset det gäller är två våningar med 5 rum, kök och ett badrum.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Uthyrning av egen bostad regleras av den så kallade privatuthyrningslagen.

Lagen gäller när en bostadslägenhet hyrs ut för annat än fritidsändamål. Bostaden som hyrs ut ska direkt eller indirekt vara ägd av uthyraren, exempelvis en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt.

Lagen gäller inte när:

en hyresrätt hyrs ut i andra hand syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål uthyrningen sker i näringsverksamhet hyresavtalet har ingåtts före den 1 februari 2013.

Hyran

Den som hyr ut en bostad har rätt att ta ut så kallad "skälig hyra". Det ska vara en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden, 4§ 2 stycket.

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

Driftskostnader syftar till avgifter och kostnader som exempelvis el och bredband och avgift till bostadsrättsförening.

Här kan du räkna ut vad som är en skälig hyra.


Jag hoppas att jag besvarat dina frågor, återkom annars eller om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lovisa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning