Vad är rimlig tid för att kunna beskära grannes växtlighet på min tomt?

2021-02-22 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Det står tre Thuijor som står på grannens tomt, som har vuxit under 20 år och är nu 7 --10 meter höga.Jordabalken kap 3 § 1och 2 säger, om jag har förstått rätt, att vi kan beskära rötter och grenar bäst vi vill, OM inte grannen tror att det medför betydande skada för hen. Då ska de själva få "rimlig tid" för att göra detta själva (beskära på vår sida tomten).I huset bor en änka, som är på väg att sälja, eftersom hon bara äger halva huset efter arvsskifte, där två särkullssyskon äger andra halvan. Hon har helt enkelt inte råd att bo kvar. Henne har vi ök med om att fälla träden. Vad gäller särkullssyskonen så är de svårare. Det har tagit änkan 3 år att få dem att delta och nu är arvsskiftet gjort. De har inte någon form att skam i kroppen och är bara ute efter pengar. Så - jag känner att detta måste gå rätt till, annars riskerar jag som granne att få betala "skadan".Huset går ut för försäljning gissningsvis i slutet av mars. Vad kan "rimlig tid" vara i det här fallet? Vad bör jag göra?Tackar allra ödmjukast.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så är det 3 kap 2 § jordabalken (JB) som behandlar beskärning av träd och andra växter som vuxit över från en granne till ens egen tomt. Paragrafen saknar konkret tillämpning i domstol, så det kan vara en svår tolkningsfråga vad som kan anses vara skälig tid. Bedömning får göras utifrån det enskilda fallet.

När kan du hållas ansvarig?

Att områdets ägare ska beredas tillfälle att själv beskära grenarna innebär i praktiken att du måste meddela denne om att du ämnar beskära träden om ägaren inte tar hand om det. Detta gäller dock enligt paragrafen endast om beskärningen kan befaras medföra betydande skada för ägaren. Det handlar inte om ifall ägaren av träden tror eller anser vara en betydande skada, utan är en objektiv bedömning. Vanligtvis ska betydande skada vara något som kan mätas ekonomiskt, i det här fallet främst om växtligheten dör ut eller annars behöva ersättas eller behandlas på grund av skadlig beskärning. Om detta inte är fallet, och ingen betydande skada kan förväntas, har du som granne en vidsträckt rätt att själv vidta åtgärder utan att först kontakta ägaren av träden.

Vad är rimlig tid?

Sådant som kan komma att påverka bedömningen om skälig tid är exempelvis hur stor olägenhet växtligheten innebär för dig, hur mycket arbete det skulle innebära att beskära den och om det finns några särskilda omständigheter som gör att de ansvariga personerna inte kunnat beskära den själva. Någon med begränsad rörlighet kan behöva längre tid på sig, likaså kan extrema väderförhållanden eller dylikt innebära att den skäliga tiden måste förlängas.

Eftersom det saknas praxis och jag inte kan bedöma din exakta situation så är det svårt att säga vad rimlig tid är i ditt fall. Vanligtvis bör flera månader vara tillräckligt med tid för att grannen ska ha haft en rimlig chans att själv beskära sina träd. Eftersom de nu ska sälja fastigheten bör deras tid bli ytterligare begränsad. Enligt 3:1 JB ska varje person ta skälig hänsyn till omgivningen, vilket omfattar grannar. Underlåtenhet att handla kan absolut räknas som ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Det låter i ditt fall som att diskussionen om träden fortgått under längre tid, varför de bör ha en skyldighet att se till att problemet blir löst innan de flyttar.

Vad kan du göra?

Om änkan och särkullsyskonen vägrar låta dig beskära träden har de en plikt att göra det själva förutsatt att växtligheten på din tomt kan anses utgöra en olägenhet för dig. Kravet på olägenhet är lågt ställt, och så länge du kan motivera varför du vill beskära träden kommer det troligtvis att vara tillräckligt. Grannarna kan inte neka beskärning helt och hållet (undantag kan ske vid särskilt skyddsvärt växtliv, men tujor faller inte in i den kategorin).

Om du väntat en skälig tid efter att ha meddelat samtliga ägare om att du kommer att beskära träden om de inte gör det själva bör du inte ha något att oroa dig för. Är du orolig för att de ändå kommer att vilja skapa en tvist av händelsen kan det vara bra om du meddelar grannen på ett sätt som går att spåra tillbaka som bevis. Detta kan till exempel vara en e-postkonversation eller rekommenderat brev.

Självklart är det bäst om alla kan komma överens om hur beskärningen ska gå till. Om du kontaktat grannarna och de kommer med ett rimligt förslag som du utan anledning nekar kan det räknas som att du bryter mot din hänsynsplikt, men att totalt vägra diskutera saken är inte en rimlig lösning från deras sida. Jag skulle rekommendera att du kontaktar grannarna igen och förklarar situationen. Förhoppningsvis kan ni då finna en lösning, men i varje fall är det bra att du försäkrar dig om att du givit dem tillfälle att själv utföra åtgärderna som krävs. Berätta för grannarna varför du vill beskära träden och att du kommer att göra det själv om de inte agerar snart.

Om grannarna inte är medhjälpliga anser jag att du ändå kan beskära träden. I de flesta fall behöver grannarna som sagt inte ens konsulteras innan beskärning sker, och så länge du håller dig på din sida av tomtgränsen och ser till att inte döda träden bör de inte ha något fall att driva mot dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på erika.redelius@lawline.se.

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97635)