Vad är rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål?

FRÅGA
Hej!För ca. sex veckor sedan fick jag två brev samtidigt: ett var en påminnelse och det andra var ett inkasso krav. Jag visste inte vad det handlade om så jag ringde till inkasso och fick reda på att jag hade fått böter för att jag hade parkerat bilen på en olaglig plats. Ok tänkte jag, det kan stämma, fast jag inte kommer ihåg, men jag sa att jag kunde betala böter (1 200 kr.), men inte den räntan, påminnelse plus inkasso avgift, för att jag inte hade fått någon räkning, inget brev där det står att jag är skyldig, ingenting, bara den dagen som jag fick de två breven samtidigt och ringde till dem för att veta vad allt handlade om. De sa att lapplisan hade lämnat den gula kvitton vid fönstret, men jag inte har sett något, i så fall hade jag betalat för att jag inte gillar problem, har aldrig haft något problem med Kronofogden, har sköt mig ordentligt hela mitt liv. Till punkt: de sa att jag skulle skicka ett brev till de som skickade påminnelse. Tiden gick och jag hörde ingenting från dem, så jag ringde och Inkasso meddelade mig att de som skickade påminnelse har skickat ärendet till rättegång. Nu är jag orolig, jag har rätt, men jag vet att ord går mot ord och det alltid den svaga länken som inte får rätt. Min fråga: ska jag bli skyldig att betala rättegångskostnader? I så fall hur mycket??? Behöver jag en advokat???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I ditt fall handlar det om ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). I ditt fall understiger det omtvistade beloppet klart ett halvt prisbasbelopp och kommer därför att behandlas som ett förenklat tvistemål.

Blir jag skyldig att betala rättegångskostnader? I sådana fall hur mycket?

Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). I förenklade tvistemål är dock rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Högsta domstolen har i ett tidigare rättsfall beslutat att bland annat parkeringsbolag i normalfallet inte har rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning (se NJA 2007 s. 579). Sådana företag förutsätts kunna klara sig utan ombud i okomplicerade mål.

Behöver jag en advokat?

I ett förenklat tvistemål behöver du inte en advokat eller ett juridiskt ombud. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen, speciellt när du anser att du inte är betalningsskyldig.

Sammanfattningsvis kommer tvisten mellan dig och parkeringsbolaget att behandlas som ett förenklat tvistemål. Skulle du förlora tvisten får du stå motpartens rättegångskostnader innefattande bland annat ansökningsavgiften för tvistemålet. I ditt fall behöver du antagligen inte betala motparten för en timmes rättslig rådgivning då parkeringsbolaget ska kunna klara sig utan sådan rådgivning i ett mål som detta. Skulle du vinna tvisten behöver du inte betala några rättegångskostnader. En idé kan ibland vara att söka rättslig rådgivning inför tvisten – upp till en timmes sådan kan du få ersättning för om du vinner. Vill du söka sådan rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (245)
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom

Alla besvarade frågor (96500)