FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder18/01/2021

Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

Om man anmäler sin man för kvinnofridskränkning, vad blir följderna för honom?

Påföljd för ofredande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning?

Den som gör sig skyldig till brottet grov kvinnofridskränkning riskerar fängelse i lägst nio månader och högst sex år (BrB 4 kap. 4 a §). Det innebär att böter inte finns i straffskalan.

Vad är påföljderna för ofredande?

Den som gör sig skyldig till brottet ofredande riskerar böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4 kap. 7 §). Om böter döms ut som påföljd vid ofredande ska gärningspersonen betala dagsböter eftersom ingen bötesform nämns (BrB 25 kap. 1 §). Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut.

Andra straff än böter eller fängelse

I Sverige finns dock en stark presumtion (antagande) att inte sätta folk i fängelse och rätten ska alltså särskilt beakta om det finns lindrigare påföljd än fängelse (BrB 30 kap.4 §). Även om fängelse står med i straffskalan för de båda brotten så finns det andra straff som skulle kunna bli aktuella istället. Dessa är bland annat villkorlig dom (BrB 27 kap. 1 §), skyddstillsyn (BrB 28 kap. 1 §) eller rättspsykiatrisk vård om den som begår brottet har en allvarlig psykisk störning. För det fall gärningspersonen är under 21 år gammal kan det annars bli aktuellt medungdomstjänst (BrB 32 kap. 2 §) eller ungdomsvård (BrB 32 kap. 1 §) som påföljd.

Försvårande och förmildrande omständigheter

Beroende på hur brottet har gått till finns försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffet. Ett exempel på en försvårande omständighet är att visa stor hänsynslöshet (BrB 29 kap. 2 § punkten 2). Om dentilltalades handlande har stått i samband med dennes bristande utveckling eller omdömesförmåga är detta en förmildrande omständighet. Detta kan till exempel vara fallet om en tonåring som begår brottet har utveckling som en tioåring (BrB 29 kap. 3 § punkten 3).

Sammanfattningsvis finns det olika slags påföljder för de båda brotten och dessa beror bland annat på hur brotten har gått till, hur gammal gärningspersonen är, om rätten anser att det finns andra straff som är mer aktuella än fängelse eller att böter ska kombineras med annan påföljd. Jag kan alltså inte säga exakt vad påföljderna skulle bli om en person skulle anmäla sin man för dessa två brott eftersom det är mycket som spelar roll i den bedömningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”