Vad är påföljden för misshandel och/eller olaga hot?

P.g.a hemlöshet vistades jag flera veckor på en allmän plats som en vänthall för Västtrafikens kollektivtrafik.En man (X) började emot min vilja besöka mig i den vänthallen hotade att han ska ge mig stryk eller anlita andra att ge mig stryk samt började ge mig stryk genom att sparka kraftigt på min kropp när jag ligger på bänken och genom att dra ner mig med våld från bänken.Dessa hot och misshandel pågick flera veckor trots många samtal med Polismyndighet som jag har haft angående det.Det förvärrades när en annan man (Y) tog kontakt med mig emot min vilja och hotade att frihetsberöva mig att emot min vilja bära mig och mina ägodelar till någon annan plats,sade att han har planerat tillsammans med flera andra män att frihetsberöva mig och bära mig emot min vilja och att han och dessa andra män samma dag ska komma tillbaka för att verkställa detta frihetsberövande mot mig.

Jag sade att jag kommer i så fall behöva försvara mig genom att köpa en yxa och slå honom med en yxa så att han inte ska kunna lyfta upp min kropp och bära mig. Y och X polisanmälde mig och åklagaren väckte åtal mot mig för olaga hot och misshandel. Åklagaren menar att X säger att jag slog honom med hand i ansiktet en dag i den vänthallen när han skulle komma in för att mäta hur lång bänken i vänthallen är. Finns stor risk för fängelsepåföljd med tanke på att jag inte vill ha skyddstillsyn och samhällstjänst? Jag har ingen pågående påföljd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Valet av påföljd beror på flera olika faktorer, bland annat brottets art (om det är ett brott som vi i Sverige ser särskilt allvarligt på, t ex mened), brottets straffvärde (hur stor skada, kränkning, fara etc brottet innebar), om gärningsmannen är förstagångsförbrytare eller om det t ex är ett återfall i en brottstyp som gärningsmannen har dömts för tidigare.

På din beskrivning av händelsen låter det som att du förnekar misshandel. Om du endast döms för olaga hot är det statistiskt sett mest vanligt att få böter, näst mest vanligt att få villkorlig dom och vanligast efter det är skyddstillsyn. Fängelse har endast dömts ut i ca 8% av fallen, se åklagarmyndighetens statistik på s 257 http://www.dn.se/Documents/Domstolarnaspafoljdspraxis_inlaga.pdf. Jag skulle gissa på att du inte skulle få fängelse för endast hotet, även om det är ganska grovt.

Om du skulle dömas för både misshandel och olaga hot så brukar misshandelsbrottet i princip konsumera det olaga hotet, vilket innebär att straffet utgår från misshandelsbrottet och det olaga hotet endast ger en mindre skärpning av straffet för misshandeln.

Misshandel av normalgraden brukar ha ett straffvärde på ca 3 månaders fängelse (2-5 beroende på grovhet). Det brukar omvandlas till en villkorlig dom istället, ofta i kombination med samhällstjänst alternativt böter, se ovannämnda statistik s 111. Det gäller framförallt i de fall då gärningsmannen är förstagångsförbrytare, alternativt bara har dömts någon enstaka gång tidigare.

Sammanfattningsvis är det nog mest sannolikt att du skulle få en villkorlig dom om du är förstagångsförbrytare, eventuellt kombinerat med samhällstjänst (om du samtycker till det), eller kombinerat med böter. Om du tidigare har dömts för liknande brott är det troligt att skyddstillsyn istället skulle aktualiseras. Fängelse kan såklart komma på fråga, särskilt om brottet är av allvarligare slag, men det är inte lika troligt (aktualiseras i ca 20% av fallen enligt ovannämnda statistik).

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo