Vad är normalt slitage?

2019-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Vi har hyrt en lägenhet av ett par som äger en bostadsrätt. Under tiden vi bodde där så har det blivit en repa på spisen som enligt dom gör att spisen måste bytas ut. Vi hade såklart en försäkring som hade täckt detta men det visar sig att paret vi hyrde av inte hade någon som helst försäkring utom bostadsrättsförsäkring. Vi har dessutom betalat in en deposition på 8000kr och denna kommer dom då hålla inne för att kunna byta ut spisen. Min fråga är då om dom verkligen kan göra såhär, vi har tagit vårt ansvar att ha försäkring för att kunna ta ansvar för en skada om det skulle uppstå (som det nu gjort) men dom har varit väldigt oansvarsfulla genom att inte ha någon försäkring. Känns väldigt orimligt att vi ska betala 8000kr istället för vår självrisk (1200kr) bara för att dom varit "klantiga" och inte haft någon försäkring. Tacksam för guidning och svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Privatuthyrningslagen

När man hyr ut sin bostadslägenhet (bostadsrätt) för annat än fritidsändamål är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller (privatuthyrningslagen). Av 1 § privatuthyrningslagen framgår det att 12 kap jordabalken gäller om inget annat framkommer i privatuthyrningslagen. 12 kap jordabalken (även kallad för hyreslagen) reglerar hyresförhållanden och behandlar en rad olika situationer som kan förekomma.

Vårdnadsplikt

I 12 kap 24 § jordabalken framkommer det att hyresgästen ska vårda lägenheten med vad därtill hör. Denna paragraf beskriver nämligen en vårdnadsplikt för hyresgästen. Hyresgästen ska ersätta skada som uppkommit i lägenheten genom vårdslöshet, försummelse eller vållande. Skador som är att anse som normalt bruk eller vanligt slitage omfattas inte. Därmed är hyresgästen endast skyldig för sådana skador som inte är inom detta. Det så kallade culpaansvaret är långtgående för hyresgästen, som ansvarar för sig själv men även för de gäster som kommer in i lägenheten och som vållar skada på lägenheten. Hyresgästen är dock inte ansvarig för rena olyckshändelser. Hyresvärden är den som har bevisbördan. Det betyder att hyresvärden ska bevisa att skadan uppkommit under hyrestiden.

Normalt slitage?

Vad är det då som kan anses vara normalt slitage? Detta är något som får diskuteras ifrån fall till fall men normalt är det exempelvis hål i väggar efter tavlor, eller repor i golvet efter möbler osv. När det kommer till spishällen är det omöjligt för mig att säga om det är normalt slitage eller inte med den information som jag har, men jag kan tycka att det högst troligen är det. Det finns ett fall som kom till hyresnämnden, där fick hyresvärden faktiskt infinna sig i lite slitage och en missfärgning på spishällen. Om det rör sig om en repa, kan jag tycka som fallet uttrycker får anses vara normalt slitage och något som bostadsrättshavaren får leva med. Du kan läsa artikeln här: https://www.hemhyra.se/nyheter/hyresgastens-bild-pa-spis-lonade-sig/

Bostadsrättslagen - bostadsrättshavaren

Det ska även nämnas att bostadsrättshavaren har det största ansvar för sin lägenhet. Detta framkommer av 7 kap 12 § bostadsrättslagen. Där står det att bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Därmed får bostadsrättshavaren själv bekosta skador och slitage som uppkommer på grunda av uthyrning i andra hand.

Sammanfattning

Förmodligen kan det röra sig om normalt slitage men svårt för mig att avgöra. Det jag kan säga är att om det är det så ska bostadsrättshavaren bekosta denna skada själv och inte ni, därmed ska du ha tillbaka dina 8000 kr. Om de är smarta accepterar de er försäkring och betalar självrisken som ni har, så de slipper betala en helt ny. Om du behöver mer hjälp är det bara att ta kontakt igen, hoppas allt löser sig.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll