Vad är myndighetsutövning och räknas straffpåföljd som man kan få av domstolar som myndighetsutövning?

vad är myndighetsutövning och räknas straffpåföljd som man kan få av domstolar som en myndighetsutövning?

Är alla sorters ärenden utfört av polismyndigheten inom "myndighetsutövning"? Vad /vilka saker är undantag, dvs vad är inte myndighetsutövning?

mvh


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När man pratar om myndighetsutövning utgår man från den här definitionen: utövning av en befogenhet att bestämma för en enskild om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.

Det betyder att myndighetsutövning inkluderar alla fall då en myndighet bestämmer över en enskild person. Det kan vara beslut som är både positiva och negativa för personen. Det går också att beskriva det som ett uttryck för statens makt över den enskilda individen.

Exempel på myndighetsutövning: påföljd för brott, olika polisärenden och bidrag

Exempel på myndighetsutövning som är till nackdel för en person är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott. Det kan också handla om att polisen till exempel bestämmer sig för att omhänderta en person, omhänderta någons egendom eller göra en husrannsakan.

Ett exempel på ett positivt beslut för en person som faller inom definitionen för myndighetsutövning är när en person får rätt till ett ekonomiskt bidrag.

Allt en myndighet gör är inte myndighetsutövning – bara när den bestämmer över en person

Allt som en myndighet gör är inte myndighetsutövning. När myndigheten tar beslut som betyder att de utövar makt över en enskild person räknas det som myndighetsutövning. Men mycket som myndigheter gör räknas inte.

Exempel på saker som myndigheter gör som inte räknas som myndighetsutövning är när de ingår avtal och när de ger råd och upplysningar till allmänheten. Då bestämmer de ju inte något över en enskild person.

Det måste inte vara en myndighet som ägnar sig åt myndighetsutövning

Myndighetsutövning behöver inte utövas av myndigheter. Ibland kan företag få i uppdrag att ta den typ av beslut som faller inom definitionen. Exempel på såna företag är Radiotjänst och Svensk Bilprovning.

Sammanfattning

- Myndighetsutövning är när en myndighet bestämmer över en enskild person.

- Ett exempel är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott.

- Polisen ägnar sig åt myndighetsutövning när de bestämmer saker som har med enskilda personer att göra.

- Myndigheter ägnar sig inte bara åt myndighetsutövning. Till exempel räknas det inte när de ingår avtal eller ger råd och upplysningar till allmänheten.

- Myndighetsutövning kan utföras både av myndigheter och av företag som har fått i uppdrag att ta vissa beslut som är bindande för enskilda personer. Exempel på såna företag är Radiotjänst och Svens Bilprovning.

Definitionen jag har utgått från finns inte i lagtext idag, men den finns i förarbeten till lagar. Förarbetena kan ses som en förklaring av lagarnas betydelse. Myndighetsutövning definieras bland annat i prop 2016/17:180 s. 47-48.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000