Vad är kostnaden för att ta en tvist till domstol?

FRÅGA
Hej! Vi har köpt ett hus och nu upptäckt, vad vi anser är, ett dolt fel. Vi har fått avslag från säljarens dolda-fel-försäkring men ämnar att ta detta vidare till domstol. Jag har läst att kostnaden är 900:- respektive 2800:- beroende på om det går över eller under ett halvt prisbasbelopp, men är det hela kostnaden för tvisten eller tillkommer det mer?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den kostnaden som du har läst om är ansökningsavgiften som ska betalas i samband med att stämningsansökan ges in till domstolen. (Här kan du hitta mer information om ansökningsavgiften: domstol.se/avgifter)

Avgiften på 900 kr respektive 2 800 kr är alltså vad det kostar att få sin talan prövad av domstolen. Förutom denna avgift måste ni betala både era egna och motpartens rättegångskostnader om ni förlorar målet (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Om värdet av vad som yrkas överstiger ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr för år 2016) ska ersättningen för rättegångskostnaden motsvara hela kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska även omfatta partens arbete och tidspillan i anledning av rättegången. Dessutom ska den förlorande parten betala ränta på rättegångskostnadsbeloppet från den dag tvisten avgörs tills dess betalning sker. (18 kap. 8 § rättegångsbalken). Det kan alltså bli väldigt dyrt att förlora en tvist i domstol, så innan ni skickar in stämningsansökan kan det vara en bra idé att fundera på hur stor chansen är att ni vinner (ifall värdet överstiger ett halvt prisbasbelopp).

Om värdet av vad som yrkas är lägre än ett halvt prisbasbelopp är det inte alla rättegångskostnader som ersätts av den förlorande parten. De kostnader som då ersätts är en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgift, resa och uppehälle för part, ställföreträdare och/eller ombud, vittnesbevisning och översättning av handlingar. (18 kap. 8a § rättegångsbalken). Om värdet av felet ni upptäckt understiger ett halvt prisbasbelopp blir det alltså billigare både att ansöka om stämning och om ni skulle förlora tvisten. Om ni vinner tvisten är det bra att tänka på att alla kostnader kanske inte ersätts av den förlorande parten.

Det är även viktigt att tänka på att ni måste framställa yrkande om att ni vill ha ersättning för era rättegångskostnader innan handläggningen avslutas (18 kap. 14 § 1st. rättegångsbalken).


Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (239)
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader
2021-01-30 Ersättning av rättegångskostnader vid återkallelse av talan
2021-01-30 Rättegångskostnader vid ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (89651)