Vad är konserverna om en kommun ger ut statsstöd som strider mot EU-rätten?

2021-02-21 i Myndigheter
FRÅGA
Vad skulle det kunna få för konsekvenser om kommunen betalar ut bidraget och det visarsig att det strider mot EU-rätten?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna

EU:s regler för statligt stöd sätter ramarna för Sveriges möjligheter att med offentliga medel kunna stödja vissa verksamheter. Reglerna finns i artiklarna 107-109 i FEUF (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). I artiklarna fastställs att statsstöd måste uppfylla vissa på förhand bestämda undantag för att vara tillåtet. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Reglerna om statsstöd omfattar staten, kommuner och landsting. Detta betyder att stöd från kommunen till enskilda näringsverksamheter måste uppfylla kraven enligt artiklarna 107-109 FEUF.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om Sverige ger ett olagligt stöd kan EU-kommissionen besluta att det strider mot EU-rätten. Sverige måste då återkräva stödet från stödmottagaren. En svensk domstol kan även självständigt pröva om en åtgärd utgör ett statligt stöd som skulle kunna anmälts till EU-kommissionen. Om Sverige skulle vägrar att följa EU-kommissionens beslut kan EU-kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen. Sverige kan då riskera att fällas för fördragsbrott med stora böter som påföljd om man inte rättar sig efter beslutet.

Slutsats

Kommunen likställs med staten enligt EU-regleringen och därav kan staten få bära ansvaret för att kommunen brutit mot reglerna om statsstöd och då bli skyldig att betala böter till EU.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (441)
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning
2021-09-30 Underrättelseform av socialtjänstens beslut
2021-09-29 Kan man överklaga socialtjänstens beslut?
2021-09-29 Är OB-tillägg pensionsgrundande inkomst?

Alla besvarade frågor (96356)