Vad är formell rättvisa?

2019-10-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad är formell rättvisa?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att förstå vad formell rättvisa är så är det bra att veta vad materiell rättvisa är. Materiell rättvisa avser de faktiska regler som tillämpas i ett specifikt fall, medan formell rättvisa är de processuella regler som används för att förverkliga de materiella reglerna. Lite "slarvigt" kan man alltså säga att materiell rätt är "vanliga" lagar, medan formell rätt finns för att den materiella rätten ska kunna tillämpas. Ett exempel är förvaltningslagen som skolan i egenskap av myndighet måste förhålla sig till när de tillämpar de materiella reglerna ibland annat skollagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (978)
2020-02-19 Efter hur lång tid gallras brottsregister?
2020-02-17 Kan man få tillgång till en dom angående mord från ca. år 1928?
2020-02-12 Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?
2020-02-07 Vad bör man göra om åklagaren överklagar domen till hovrätt?

Alla besvarade frågor (77204)