Vad är fel i vara och vad kan man göra?

2020-03-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Jag köpte en bil för drygt 3 månader sedan av en privatperson. Efter ett tag började bilen skaka väldigt mycket vid körning och en bilmekaniker har nu konstaterat att motorn i bilen är utbytt mot en icke-orginal motor, vilket jag inte visste under köptillfället och bytet är inte heller registrerat i bilens böcker. Motorn fungerar nu inte alls, bilen kan inte användas och jag vet inte vad jag ska göra, snälla hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller köp mellan privatpersoner vilket gör att Köplagen blir tillämplig. Varan får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att bilen i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en bil, till exempel att motorn ska fungera. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt vanlig person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt.

Är felet på motorn, eller det faktum att det inte är en originalmotor som inte fungerar, ingenting du borde ha upptäckt vid en undersökning så kan du fortfarande åberopa detta fel även om du undersökt bilen. Det kan vara ett s.k. dolt fel. Det är säljaren som svarar för fel som fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § Köplagen). Risken går över på köparen när varan anses avlämnad (13 § Köplagen).

Befintligt skick

Det kan vara så att bilen sålts med uttrycket "befintligt skick". Med detta menas att varan säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig. Detta om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § Köplagen). Säljaren ska alltså ha struntat i att upplysa om ett väsentligt förhållande om varan. Detta kan till exempel vara att det inte är originalmotorn, vilket gör att bilen inte fungerar på samma sätt. Då anses bilen felaktig.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § Köplagen). Detta kallas reklamation. Begreppet "inom skälig tid" beror givetvis på vilken vara det handlar om. Det som är viktigt är dock att meddela felet så fort man upptäckt felet, eller borde upptäckt felet.

Sammanfattningsvis kan felet på bilen avvika från vad du med fog kunnat förvänta dig. Det finns en undersökningsplikt om köparen uppmanar till undersökning av varan. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning får i sådana fall inte åberopas senare. Däremot kan det handla om ett s.k. dolt fel. Säljaren svarar för fel även om de uppkommer senare. Har varan sålts med uttrycket befintligt skick kan den fortfarande anses som felaktig om säljaren inte upplyst köparen om förhållanden som rör varans egenskaper eller användning och köparen med fog kunnat förutsätta att få denna information. Anses det vara fel i varan så gäller det att reklamera inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde upptäckt felet. Säljaren blir därefter skyldig att antingen avhjälpa felet, omleverans, prisavdrag eller hävning beroende på situationen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1222)
2020-09-16 Fel på bilen - kan man häva köpet?
2020-09-14 Fel i vara
2020-09-05 vad gäller vid fel i bostadsrätt?
2020-09-04 vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

Alla besvarade frågor (84264)