Vad är fastighetstillbehör?

2015-11-17 i Fastighet
FRÅGA
Vad betyder Fastighetsrätt, tillbehör till fast egendom?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad som är fast egendom framgår av 1 kap 1 § i jordabalken (JB) och vad som är tillbehör till fast egendom framgår i främst i 2 kap 1 § 1 st. i JB. Jordabalken hittar du här.

I 2 kap 1 § 1 st. JB så framgår att tillbehör till en fastighet, så kallade fastighetstillbehör, är: byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som finns på fastigheten och som är tänkta att finnas där för stadigvarande bruk. Som byggnader räknas inte bara hus utan också murar, broar, bryggor och alla slags uppbyggda konstruktioner, de är alltså också fastighetstillbehör om de finns på fastigheten. Träd som står på fastigheten räknas som fastighetstillbehör (så länge de har roten kvar i marken) också andra växter och naturlig gödsel räknas som fastighetstillbehör.

I 2 kap 2§ JB definieras vad som är byggnadstillbehör, och det är exempelvis hissar, ledstänger, vattenledningar, värmepannor, kranar, kontakter,element, kamin, kakelugn. Vanligen räknas också WC-inredning som toalett och handfat, kylskåp, tvättmaskiner, spis och dyl. som byggnadstillbehör.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll