Vad är ett överlåtelseavtal?

2018-10-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad är ett överlåtelseavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett överlåtelseavtal är ett skriftligt avtal som kan skrivas när egendom ska byta ägare och kan gälla vilken egendom som helst. Överlåtelseavtal kan förekomma i många olika former, vanligast är genom köp men kan även ske genom exempelvis gåva, arv eller genom byte. Syftet med avtalet är att ägaren ska kunna bevisa att egendomen är dennes egen. Exempelvis används alltid överlåtelseavtal när fast egendom ska överlåts. Avtalet måste då uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, bland annat ska avtalet vara skriftligt och undertecknas av båda parterna, se vidare 4 kap, 1 § Jordabalk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1130)
2018-11-15 Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt?
2018-11-15 Näringsidkares rätt till ersättning för avtalsbrott
2018-11-14 Kan konsultavtal sägas upp i förtid?
2018-11-10 Vilka olika fullmakter finns det och för vilka omständigheter kan de användas?

Alla besvarade frågor (61878)