Vad är ett ofredande?

FRÅGA
Om jag som oattraktiv man går på vänster eller höger sida om trottoaren och en kvinna vill gå på just den sidan jag går på och försöker tvinga bort mig och jag vägrar att flytta mig, kan jag bli anmäld för ofredande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB).

Ofredande innebär att någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap 7 § BrB). Av din beskrivning framgår inte att förutsättningarna för ofredande är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?