Vad är ett negativt servitut och vilka sakrättsliga problem kan det ge upphov till?

2021-05-15 i Servitut
FRÅGA
Vad innebär negativa servitut och vilka problem, ur ett sakrättsligt perspektiv, kan dess ge upphov till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Servitut är en bruksrätt
Servitut utgör ett rättsförhållande där ägaren av en fastighet (den så kallade härskande fastigheten) har rätt att på ett visst sätt använda sig av en annan fastighet (den så kallade tjänande fastigheten). Servitut är alltså en typ av bruksrätt (14 kap. 1 § jordabalken)

Innebörden av positiva respektive negativa servitut
Servitut finns i formen av positiva respektive negativa servitut. Positiva servitut innebär att den härskande fastigheten har rätt till något på den tjänande fastigheten, till exempel en rätt att ta vatten från den tjänande fastighetens brunn, alternativt har rätt att göra något på sin egen fastighet som ägaren av den tjänande fastigheten annars skulle kunna förhindra. Detta kan till exempel vara att bygga nästintill den tjänande fastigheten.

Negativa servitut å andra sidan, innebär att den tjänande fastigheten måste underlåta att utföra vissa åtgärder på sin fastighet, till exempel att bygga för höga hus för att det skulle skymma den härskande fastighetens utsikt.

Servitut upphör inte vid ägarbyte
Servitut fortsätter att gälla trots ägarbyte. Servitutet utgör nämligen ett avtal mellan fastigheterna, inte mellan fastighetsägarna. Rent sakrättsligt innebär detta att vid ett ägarbyte av en fastighet, till exempel genom försäljning, är köparen tvungen att respektera förekomsten av servitutet. Vidare omfattas servitutet av en pantsättning av fastigheten.

Eventuella problem ur ett sakrättsligt perspektiv
Förekomsten av ett servitut kan påverka fastigheternas värden i olika riktning. Servitutet utgör en fördel för den härskande fastigheten och en belastning för den tjänande fastigheten. Detta innebär att det kan påverka värdet av den härskande fastigheten positivt och värdet av den tjänande fastigheten negativt.

Vill man sälja en tjänande fastighet, som i exemplet ovan, får man räkna med att en eventuell köpare tar i beaktande det faktum att det finns en belastning på fastigheten, vilket kan påverka priset som köparen är villig att betala för fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (310)
2021-12-03 Vad bör stå med i ett servitut?
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Alla besvarade frågor (97717)