FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende27/11/2018

Vad är ett lägenhetsarrende?

Hej!

Vad betyder lägenhetsarrende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är ett lägenhetsarrende?
En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende, 8 kapitlet 1 § jordabalken.

Exempel på upplåtelser som kan vara lägenhetsarrende
* Parkeringsplats på öppen mark utomhus

* Kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i

* Kolonilott utan byggnad

* Kajplats

* Lekplats

* Plats för brygga eller båt


Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande upplåtelser som lägenhetsarrende:
* Idrottsföreningars klubbhus

* Sjöbod för bad eller fritidsfiske

* Jakthydda

Det finns inget krav på skriftligt avtal gällande lägenhetsarrende och ett avtal om lägenhetsarrende kan därför vara muntligt, 8 kapitlet 3 § jordabalken. Men i bevishänsyn är det alltid bra att ha skriftligt avtal.


Vänliga hälsningar

Alicia AbreuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?