FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/04/2018

Vad är ett fel i köpt bil och vad kan köparen kräva?

Hej!

Jag har i dagarna sålt en begagnad bil till en köpare via Blocket, vi är båda privata. Bilen var samma dag besiktigad utan anmärkning men efter någon dag påstår köparen att den ryker väldigt blå rök samt dricker mycket olja och vill därför ha köpet hävt.

Bilen var för en tid sen på verkstad där det byttes oljepackning samt byttes ventiltätningar och verkstaden sa då att en viss del blå rök kunde puffa ut den närmsta tiden på grund av oförbränd olja i motorn efter reparationen. Detta upplystes köparen om och fick även fakturan på reparationen med vid köpet.

Vid besiktningen sades ingenting om röken eller någonting annat och orsaken till att jag ville sälja bilen nybesiktigad var just för att jag inte ville höra att det finns fel på bilen.

Har köparen rätt som han hävdar att få köpet hävt eller få tillbaks pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du sålt bilen privat så är köplagen tillämplig.

För att utreda huruvida säljaren har rätt få tillbaka pengar (prisavdrag) eller häva köpet följer en redogörelse för om det är fel på bilen och för vilka konsekvenser ett eventuellt fel kan få för dig.

Är det fel på bilen?

I juridisk mening innebär ett fel att bilen avviker från vad köparen har rätt att förvänta sig (17 § köplagen).

Vad en köpare har rätt att förvänta sig kan bero på många olika omständigheter. I fall av bilförsäljning är till exempel modell, tillverkare och hur långt bilen har gått av stor betydelse. Avgörande för om det föreligger ett fel i det här fallet blir om en sådan bil som du sålt, i det skicket, typiskt sätt är på det sättet.

Förutsatt att bilen dricker mer olja än vad en sådan bil i det skicket typiskt sätt gör så skulle det kunna utgöra ett fel. För att avgöra om det rör sig om ett fel så kan du exempelvis fråga en kunnig bilmekaniker hur mycket olja en sådan bil borde dricka. Om det definitivt är mer än normalt så föreligger ett fel (17 § KöpL 3 st.).

Att det kommer blå rök tyder på att det finns olja i cylindern. Den oljan som ligger kvar efter bytet av ventiltätningarna borde förbrännas på ganska kort tid, i storleksordningen under en timma. Om den blå röken har fortsatt under en längre tid så tyder det på att det kontinuerligt läcker in mer olja, vilket också skulle förklara varför den dricker mer än vanligt.

Om det som köparen säger stämmer så rör det sig alltså enligt min bedömning sannolikt om ett fel i bilen (17 § KöpL 3 st.).

Vad kan hända om det är fel på bilen?

För att köparen ska ha rätt att åberopa felen måste denne meddela dig om felen inom skälig tid efter det att de upptäcktes eller borde ha upptäckts (32 § KöpL). Skälig tid brukar normalt vara ett par dagar. Ytterligare tid kan dock anses skäligt i det fall att köparen måste lämna in bilen för att få reda på vad felet är.

När ett fel föreligger så finns regler för vilka påföljder köparen kan kräva (34 - 40 §§ KöpL).

Avhjälpande
En utgångspunkt är att du i första hand har rätt att åtgärda felet så länge det inte blir särskilt besvärande för köparen (36 § KöpL). Det innebär alltså att köparen inte har rätt att till exempel kräva prisavdrag eller hävning i det fall du hellre vill åtgärda felet. Att du åtgärdar felet får dock inte resultera i besvärande omständigheter för köparen. Sådana omständigheter skulle till exempel kunna vara aktuella i fall det skulle ta väldigt lång tid att laga bilen och köparen behöver en bil omgående.

Även om du inte vill det så kan köparen också kräva att du avhjälper felet, så länge det inte är särskilt besvärande för dig (34 § KöpL). En sådan besvärande omständighet skulle exempelvis kunna vara att du bor långt bort eller att det är ett fel som inte är värt att laga i förhållande till bilen värde.

Prisavdrag och hävning
I det fall avhjälpande inte kommer på fråga enligt ovan eller därför att ingen av er vill det så kan köparen kräva prisavdrag eller hävning (37 § KöpL). Hävning får dock endast krävas om felet är av stor betydelse för köparen (39 § KöpL). Beroende på vad dessa fel tyder på i fråga om bilens skick och förväntad livslängd så skulle felet kunna vara av sådan stor betydelse att hävning blir aktuellt. Om det däremot är ett misstag som begåtts av verkstaden eller något fel som kan åtgärdas relativt enkelt så att bilen kommer i det skick som köparen vid köpet hade rätt att förvänta sig så har köparen troligtvis inte rätt att häva.

Vad kan du göra?

I första hand kan du be köparen om noggrann information om felen - kanske även be om att få titta på den blåa röken - för att försäkra dig om att det köparen säger stämmer.

Om bilen faktiskt drar mycket olja och det ryker blått kan du kontakta verkstaden. Om du inte har märkt dessa problem innan bilen var på verkstaden så kan de ha orsakats av ett misstag vid ingreppet. Blå rök och stor oljeförbrukning stämmer också bra överens med att något med ventiltätningarna inte är helt rätt.

I det fall att felet är hänförligt till verkstadens arbete så är du fortfarande ansvarig gentemot köparen, men verkstaden är ansvarig gentemot dig. Det innebär att du kan kräva av köparen att få avhjälpa felet med bilen, och sen kräva att verkstaden åtgärdar det gratis; eller om avhjälpande inte kommer på fråga häva köpet, låta verkstaden laga bilen och sen sälja den på nytt. På så sätt kommer du undan extra kostnader som skulle uppkomma vid prisavdrag.

I övrigt har köparen enligt min bedömning tyvärr rätt till påföljd enligt resonemanget under "vad kan hända om det är fel på bilen?". Det vill säga avhjälpande, eller om det inte kommer på fråga prisavdrag eller hävning om felet är av stor betydelse för köparen.

(Redogör ej för den rättsliga utredningen om verkstadens skyldighet gentemot dig här, har du vidare funderingar kring den så är du välkommen att ställa en ny fråga.)

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!


Daniel Vetterfalk StrömbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”