FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning02/03/2020

Vad är ett angivelsebrott?

Hej! Hur kan man bäst förklara för en målsägande när man ställer frågan om hen vill ange brottet till åtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det korta svaret på din fråga lyder ungefär så här: Genom att förklara att vissa brott som hör under allmänt åtal (för vilka en åklagare normalt är skyldig att väcka åtal oaktat målsägandens inställning) utgör så kallade angivelsebrott, vilka förutsätter en anmälan ifrån den person som har blivit utsatt för det ifrågavarande brottet för att åtal ska kunna väckas mot den brottsmisstänkte. Annorlunda uttryckt: Vissa brott (alltså angivelsebrotten) kommer inte att leda till någon förundersökning om inte målsäganden själv gör en anmälan.

Notera dock att flertalet angivelsebrott, med beaktande av omständigheterna i övrigt, ändå kan leda till åtal om åklagaren anser att det är påkallat från allmän synpunkt.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare