Vad är enskild egendom?

Vi ägde ett hus som vi sålde under äktenskap i 2020. Vi skild i 2021. Min ex fick då 50% från kontrakt och jag också. Är det 50% som jag fick på konto i 2021 räknas som enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och stort tack för din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda äktenskapsbalken (ÄktB).


Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning mellan makar. En bodelning är då makarnas egendom delas upp och lika mellan dem. Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad eller den ena makens död. Sådan egendom som delas upp kallas för giftorättsgods.


Egendom blir enskild genom följande sex sätt:

  1. Egendom som en person skrivit in som enskild i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § första punkten ÄktB).
  2. Egendom som en person mottagit som gåva från någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB).
  3. Egendom som en person fått genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB).
  4. egendom som en person ärvt och som enligt testamentet ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB).
  5. Egendom som en person fått genom förmånstagarförordnande rörande vissa försäkringar och pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara personens enskilda (7 kap. 2 § femte punkten ÄktB).
  6. Egendom som en person fått istället för ovan punkter om inte annat föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB).

Är dina pengar från försäljningen av huset enskild egendom?

I det här fallet verkar det som att huset som såldes under äktenskapet är en del av giftorättsgodset och ska därför delas lika mellan makarna enligt reglerna om bodelning. Enligt vad du skrev fick både du och din exmake 50% från försäljningskontraktet. Därför bör denna summa räknas som giftorättsgods och alltså inte som enskild egendom.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”