Vad är enskild egendom?

FRÅGA
HejMin frågaMin fru och jag har ett äktenskapsförord Jag undrar vad som ingår i enskild egendom?Mvh Petro
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svaret på din fråga beror i hög grad på vad ni har kommit överens om i ert äktenskapsförord. Det är det som ni har avtalat ska vara enskild egendom som är enskild egendom, allt annat är giftorättsgods och ska t.ex. vid skilsmässa delas lika mellan makarna.

Huvudregeln för makars egendom är att den är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. (10 kap 1 § och 7 kap 1 § äktenskapsbalken). Det vanligaste är att man i sitt äktenskapsförord föreskriver vad som ska vara enskilt, och därmed inte heller ska ingå i en framtida bodelning. Egendom kan också vara enskild till följd av att man fått den i gåva eller genom t.ex. arv/testamente och att man då också fått egendom med villkoret att egendomen ska vara enskild.

Enligt lagen (7 kap 2 § äktenskapsbalken) är enskild egendom:

egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagens enskilda,egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagens enskilda,egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

All annan egendom än den som omnämns i p 1-6 är giftorättsgods (ska delas på mellan makarna vid bodelning). Äktenskapsförord är således det enda sättet makar sinsemellan själva kan förordna vad som ska vara någons enskilda egendom. Innebörden av sjätte punkten är att även pengar som kommer från försäljning av enskild egendom blir enskild egendom.

Har du fler frågor är du alltid välkommen att skriva till oss igen,

Vänliga hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98667)