Vad är en skälig konkurrensklausul?

Hej! Jag arbetar som fastighetsmäklarassistent och funderar på att byta arbetsplats till en annan kommun. På mitt avtal står det att jag har konkurrensförbud i 24 månader i den kommunen jag arbetar i nu. Dock så är det en angränsade kommun mitt nya arbete kommer vara i och arbetet kommer sträcka sig in i den kommunen jag arbetar nu i. Jag är endast provanställd fortfarande och kommer säga upp mig innan mitt avtal går vidare till tillsvidareanställd. Jag undrar om det verkligen är en skälig tid för konkurrensförbud för en provanställd mäklarassistent? I mitt avtal står det heller inget om vite.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säkert vet så reglerar konkurrensklausuler huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

När blir en konkurrensklausul gällande?

När det kommer till konkurrensklausuler kan en arbetsgivare endast göra den gällande under förutsättning att arbetsgivaren velat ha kvar arbetstagaren i tjänsten. En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a. arbetsbristen. Något annat skulle märkbart på ett fullt orimligt sätt försämra den friställdes möjlighet att slå mynt av sina kunskaper på arbetsmarknaden. I detta fall råder det ingen arbetsbristsituation utan du vill själv säga upp dig, därmed blir också konkurrensklausulen gällande.

Vad är syftet med en konkurrensklausul och när anses den vara skälig?

En konkurrensklausul har till syfte att skydda arbetsgivaren från att arbetstagaren under eller efter en anställnings upphörande skall missbruka den information och kunskap som han har fått om arbetsgivaren, dvs sitt "know how". Det kommer alltså ifråga hos arbetsgivare, som är beroende av självständig produkt eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar till sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifika kunnande. I ditt fall verkar det inte som att du jobbar inom en sådan typ av organisation, så dessa bakomliggande syften är tveksamma om de finns.

Konkurrensklausuler är tillåtna enligt allmän avtalsrättsliga principer enligt 38 § AvtL. Bestämmelsen stadgar att det är tillåtet att använda sig utav konkurrensklasuler så länge de inte är oskäliga. Det svåra är att kunna avgöra om en klausul anses som skälig eller inte. Skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis. Det finns en mängd rad rättsfall att ta ställning till för att se om en konkurrensklausul kan antas vara skälig. Men bedömningen utgår oftast ifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte (eller funktion) med klausulen. Även om arbetsgivaren kan sägas ha ett betydande intresse av att skydda sig mot konkurrens kan klausulen underkännas om dess utformning är sådan att den går utöver vad som krävs för att tillgodose detta intresse (tex AD 1992 nr 99) Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, förtroendeställning i företaget och position. Samt de begränsningar i arbetstagarens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen, liksom bindningstiden. En annan viktigt faktor är om kompensation utgår under bindningstiden. Detta gäller särskilt om klausulen mer påtagligt begränsar arbetstagarens försörjningsmöjligheter. Vidare får inte en konkurrensklausul sträcka sig längre än två år.

Är det verkligen skälig tid för konkurrensförbud för en provanställd mäklarassistent?

Giltighetstiden på konkurrensklausulen är ok, dvs två år. Du har skrivit på avtalet i samband med anställningens ingående och därmed blir den också bindande. Dock skulle den kunna anses som oskälig och därmed jämkas om man kan utröna att syftet med klausulen är för långtgående. Att du är provanställd kan ha viss påverkan för bedömningen så tillvida att du är ny på företaget och inte har någon form av förtroendeställning. Eftersom annars brukar normalt konkurrensklausuler godtas vilka syftar till att hindra att nyckelarbetare lämnar anställningen (tex AD 1994 nr 65, AD 1993 nr 9, och AD 1984 nr 20) Lite beroende på hur konkurrensklausulen är utformad så får man kolla på dess skyddsområde och se om den sträcker sig inom rimliga gränser. Samt om du får någon ersättning pga klausulen. Klausulen är väldigt svår att bedöma och det är nästan bara domstol som kan avgöra om den ska anses skälig när alla papper ligger på bordet.

Men eftersom att det inte finns någon överenskommelse om sanktioner och vederlag så kan du inte heller åläggas att betala något till den gamla arbetsgivare om du skulle ta den nya anställningen. Det arbetsgivaren i värsta fall kan göra är att föra en skadeståndstalan mot dig om att du har orsakat företaget skada/förlust genom att ta en annan anställning. Dock är det en ganska omfattande process och beviskraven är ganska höga så jag tror inte att företaget lär lägga ner sin tid och pengar på det för att driva en process mot dig.

Jag förstår att svaret kanske inte har gett dig det klara besked som du hade hoppats på. Men det beror också på att konkurrensklausler är såpass invecklat och vad som är en skälig klausul skiljer sig så oerhört beroende på det enskilda fallet. Vågar du, så säg upp dig. Din nya arbetsgivare kommer i så fall att ha sitt säte i en angränsade kommun där klausulen inte har någon verkan och även fast du kommer in och arbetar i din nuvarande kommun bör de i så fall driva proessen mot det din nya arbetsgivare. Det ska mycket till för att de ska driva process mot dig eftersom det rör sig om ett såpass invecklat rättsområde. (dock är det självklart på egen risk)

Du kan läsa ett alldeles nytt rättsfall från Arbetsdomstolen som belyser argumenten om en konkurrensklausuls skälighet på ett väldigt bra sätt. Personen i fråga som berördes av konkurrensklausulen hade dessutom varit anställd på företaget under en kort tid. I fallet dömde dem att konkurrensklauslen skulle anses vara oskälig. Se AD AD 2017 nr 44.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000