Skadeståndsskyldighet vid avtalsbrott (Lägenhet)

FRÅGA
Jag har skrivit på ett avtal för en lägenhet. I avtalet står en punkt som säger "Förhandstecknarens underlåtenhet att fullgöra i detta avtal åtagna förpliktelser kan medföra skadeståndsskyldighet för samtliga kostnader och skador" . Vilka kostnader kan vara aktuella?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndsskyldighet innebär ansvar för den ekonomiska skadan som säljaren har drabbats av, till följd av avtalsbrottet. Beroende på vilken skada som har orsakats, aktualiseras olika kostnader.

Om lägenhet exempelvis behöver säljas till följd av avtalsbrottet kan skadan bestå av omförsäljningskostnader, den eventuella mellanskillnaden mellan priset i förhandsavtalet och försäljningspriset som erhålls vid omförsäljning, samt de administrationskostnader som uppkommer i samband med omförsäljningen.

Med vänliga hälsningar,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av avtalsbrott (40)
2019-07-13 Kontraktsbrott vid avelsrätt
2019-05-22 Vem står för åldersavdraget i försäkringen vid skada orsakad av byggfirma?
2019-04-12 Byta lås på hyresgästs torp
2019-04-07 Skadestånd baserat på säljarens eventuella förlust på grund av avtalsbrott, skyldighet för skadelidande att begränsa skadan

Alla besvarade frågor (71134)