Vad är en giltig uppsägning av hyresavtal?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, när jag och mitt ex gjorde slut så sa han att jag har tre månaders uppsägningstid. Jag bodde därför kvar i hans hyreslägenhet ytterligare tre månader, men när jag väl flyttade ut krävde han 3 halva månadshyror i alla fall utav mig för de kommande tre månaderna som jag inte skulle bo där. Han sa att uppsägningstiden gäller från att jag flyttar ut och inte från när vi gjorde slut. Stämmer detta?Kontraktet på hyreslägenheten står på honom, men jag flyttade in samtidigt som honom och vi bodde där 1,5 år tillsammans. Mitt namn stod på postlådan om de gör någon skillnad. Inget samboavtal är skrivet.Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så undrar du när uppsägningstiden börjar gälla. Jag kommer först gå igenom lite allmänt vad som gäller för hyresavtal på obestämd tid, för att sedan gå in på vilka formkrav som gäller för uppsägning.

Hyresavtal på obestämd tid

Eftersom du inte står på kontraktet innebär det att ni har ingått ett hyresavtal där du ska anses som inneboende och betala hyra till honom. Då ni inte har bestämt när hyresavtalet ska gå ut innebär det att det gäller på obestämd tid – där ni båda har tre månaders uppsägningstid. ( Jordabalken 12 kap. 4 § stycke 1 punkt 1).

Formkrav uppsägningen och från vilken tidpunkt uppsägningen gäller

Då ni har bott med varandra i mer än tre månader i följd gäller som huvudregel att uppsägningen ska vara skriftlig. Uppsägningen får dock vara muntlig om det är hyresgästen (alltså dig) som säger upp avtalet och hyresvärden (alltså ditt ex) lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. ( Jordabalken 12 kap. 8 §).

Dock enligt NJA 1978 s. 64 är ni fria att komma överens om att hyresavtalet pga en inträffad händelse sa upphöra utan att någon uppsägning i formell mening görs. Inget borde hindra att en sådan överenskommelse ingås muntligen – men det kan bli svårt att bevisa att en sådan överenskommelse har ingåtts

Uppsägningstiden gäller då från den dag då hyresvärden delgavs uppsägningen och hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 §.)

vad gäller i ditt fall
Frågan är alltså hur du har sagt upp ditt hyresavtal.

Har du gjort en uppsägning skriftligen när ni gjorde slut så börjar uppsägningstiden löpa från den tidpunkten ni gjorde slut, och inte när du flyttar ut. Om du har gjort uppsägningen muntligen när ni gjorde slut, så krävs det att din sambo lämnat en skriftlig godkännande av uppsägningen. Då kan han inte kräva att du ska betala hyra när du flyttat ut. Går det inte att bevisa att ni kommit överens om att hyresavtalet ska upphöra utan formell uppsägning (i enlighet med NJA 1978 s. 64) – så räcker det tyvärr inte med att ni endast kommit överens om att du ska flytta ut. I så fall börjar uppsägningstiden att löpa när du skriftligen meddelar uppsägningen.

För framtiden hade jag rekommenderat att alltid skicka en skriftlig uppsägning av ett kontrakt, så att det inte blir några bevissvårigheter angående när du har sagt upp kontraktet och ifall ni ingått något avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga. Är det något annat du undrar över är du välkommen att skriva en kommentar.

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1311)
2020-03-31 Hyresvärdens skyldighet att underrätta hyresgästen om hyreshöjning
2020-03-31 Uppstallning uppsägningstid
2020-03-31 Möjligt att överta hyreskontrakt?
2020-03-30 Kan min medboende flytta ut och tvinga mig att betala hela hyran?

Alla besvarade frågor (78734)