Vad är en ansvarsfrihetsgrund?

2017-01-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad är en ansvarsfrihetsgrund?
SVAR

Hej!

I Brottsbalk (1962:700) (BrB) kapitel 24 kan man läsa om ansvarsfrihetsgrunder.

Om en ansvarsfrihetsgrund föreligger kan inte gärningsmannen dömas till ansvar. Exempel på ansvarsfrihetsgrunder är nödvärn, nöd och samtycke.

Exempel: Du går förbi ett hus som står i lågor. I fönstret ser du att det finns människor i byggnaden. Du slår sönder fönstret för att de ska kunna ta sig ut. Eftersom att branden kan orsaka skada på egendomen och de människor som befinner sig i byggnaden kan du inte dömas till ansvar för den materiella skadan du orsakat. Du har handlat i nöd enligt 24:4 BrB.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86910)