FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet31/03/2021

Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?

Hej! Jag har en fundering gällande fast egendom. Vad är det som egentligen skiljer sig mellan godtrosförvärv och hävd? Vad innebär dessa två begrepp och vart kan jag hitta bestämmelser om det i lagboken?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om fast egendom finns lagstadgade i Jordabalken (förkortad JB).

Reglerna kring godtrosförvärv hittar du i JB:s 18 kap.

Reglerna om hävd hittar du i JB:s 16 kap.

Reglernas syfte i Jordabalken

Reglerna har för syfte att reglera de situationer som kan uppstå när flera gör ett äganderättsanspråk på vem som är den rätta ägaren till en fastighet. Precis som du med din fråga ger uttryck för har dessa två kapitel väldigt likartade grundprinciper. Dessa ska ge ett skydd för den redbara omsättningen vid en överlåtelse av fast egendom (som kan ske via köp, byte eller gåva). Syftet med regleringarna är alltså att trygga en säker marknad med vissa krav på aktörerna.

Den egentliga skillnaden mellan dessa två kapitel och regleringar är tidsfaktorn. När vi lägger till en tidsfaktor vid sådana situationer som dessa lagregler behandlar hamnar vi i 16 kapitlet om hävd som kan betraktas som ett slags preskriptionsfär.

Sammanfattning

Kortfattad kan man beskriva det på så sätt att båda kapitlen behandlar samma rättsliga problem, men skillnaden är att om det skulle vara så att en tidsfaktor är med in i bilden (dvs en tidsperiod som kan vara av betydelse för vem som kan anses vara den rätta ägaren till fastigheten) så är det regleringarna i 16 kap om hävd som ger uttryck för hur man ska gå tillväga. 18 kap kan betraktas som ett slags utgångspunkt istället.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich DumitrascuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000