Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?

2021-03-31 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag har en fundering gällande fast egendom. Vad är det som egentligen skiljer sig mellan godtrosförvärv och hävd? Vad innebär dessa två begrepp och vart kan jag hitta bestämmelser om det i lagboken?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om fast egendom finns lagstadgade i Jordabalken (förkortad JB).

Reglerna kring godtrosförvärv hittar du i JB:s 18 kap.

Reglerna om hävd hittar du i JB:s 16 kap.

Reglernas syfte i Jordabalken

Reglerna har för syfte att reglera de situationer som kan uppstå när flera gör ett äganderättsanspråk på vem som är den rätta ägaren till en fastighet. Precis som du med din fråga ger uttryck för har dessa två kapitel väldigt likartade grundprinciper. Dessa ska ge ett skydd för den redbara omsättningen vid en överlåtelse av fast egendom (som kan ske via köp, byte eller gåva). Syftet med regleringarna är alltså att trygga en säker marknad med vissa krav på aktörerna.

Den egentliga skillnaden mellan dessa två kapitel och regleringar är tidsfaktorn. När vi lägger till en tidsfaktor vid sådana situationer som dessa lagregler behandlar hamnar vi i 16 kapitlet om hävd som kan betraktas som ett slags preskriptionsfär.

Sammanfattning

Kortfattad kan man beskriva det på så sätt att båda kapitlen behandlar samma rättsliga problem, men skillnaden är att om det skulle vara så att en tidsfaktor är med in i bilden (dvs en tidsperiod som kan vara av betydelse för vem som kan anses vara den rätta ägaren till fastigheten) så är det regleringarna i 16 kap om hävd som ger uttryck för hur man ska gå tillväga. 18 kap kan betraktas som ett slags utgångspunkt istället.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96608)