​Vad är det för straff för brottet vållande till annans död?

FRÅGA
vad är straff för vållande till annan död ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler för brott och straff finns i brottsbalken (BrB). Just vad gäller brottet vållande till annans död så finns det tre nivåer beroende på hur grovt brottet beräknas vara. (3 kap 7§) För att göra en korrekt bedömning krävs det mer information om omständigheterna i det enskilda fallet därför kommer jag ge dig ett mer generellt svar. Bedömningen av gränsdragningen är svår och nedan redogör jag mycket förenklat för hur domstolen tidigare bedömt detta.

Hur bedöms gränsdragningarna för vållande till annans död?

Ringa brott - ger böter

Vållande till annans död bedöms mycket sällan som ett ringa brott. Ett fall där det dock har bedömts vara ett ringa brott var när en bilförare mötte en annan bil som fördes på fel vägbana. Föraren sänkte inte hastigheten eller försökte med ljus- eller ljudsignaler uppmärksamma den andre föraren på faran och en olycka skedde. (NJA 1987 s.187)

Brott av normalgraden - ger fängelse i högst två år.

Är brottet inte ringa eller grovt anses det vara ett brott av normalgraden.

Grovt brott - ger fängelse i lägst 1år och högst 6 år.

Man anses ha gjort sig skyldig till grovt vållande till annans död om:

- Gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Exempel när ett sådant risktagande kan vara aktuellt är om en gärningsman siktar mot någon med ett skarpladdat vapen och råkar skjuta av ett skott. Alternativt om gärningsmannen medvetet skjuter ett skott som råkar träffa någon.

- Gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Som exempel är handlar det om när en person varit berusad i en trafiksituationen, inom sjukvården eller i militär verksamhet där uppmärksamhet och skicklighet är särskilt viktigt.

Hur går domstolen tillväga för att bestämma straffet?
När domstolen ska bedöma straff för ett brott tar de hänsyn till många faktorer. Det krävs därför också mer information om personen som begått brottet för att kunna säga exakt vad hen får för straff. I Sverige finns en presumtion emot fängelse och ibland döms man istället till en annan påföljd än ett fängelsestraff eller böter. (30 kap. 4§) Saker som kan spela roll i den bedömningen är personens ålder, om personen själv skadats på grund av brottet, tiden som gått sedan brottet begicks, om personen tidigare är dömd osv. (29 kap. 5§)

Sammanfattning och slutord
Tyvärr kan jag inte ge dig ett exakt svar på din fråga om vad det är för straff för vållande till annans död. Många faktorer spelar in, främst omständigheterna kring tillfället då brottet begicks men också information om personen som begick brottet ifråga. Vill du ha en mer ingående bedömning av hur straffet bedöms är du välkommen att kontakta någon av våra jurister här, eller ställa en ny fråga till oss som innehåller mer information.

Ha en fin dag!

Sandra Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (287)
2019-04-04 Skadestånd misshandel
2019-03-31 Misshandel med machete brottsrubricering
2019-03-31 Tillräcklig bevisning för åtal
2019-03-17 Dråp och mord - vad är skillnaden och vad blir straffet?

Alla besvarade frågor (68021)