Vad är det för skillnad mellan att avskriva och att avslå ett klagomål?

2021-03-13 i Myndigheter
FRÅGA
Jag har sett att tillsynsmyndigheter i bland fattar beslut om att avslå ett klagomål från enskilda och ibland avsriva klagomålet. Vad är det för skillnad mellan att avskriva och att avslå ett klagomål?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett ärende inte längre är påkallat ska ärendet avskrivas. Tillsynsmyndigheten avslutar då ett initierat ärende utan att fatta ett beslut i sakfrågan. Ett materiellt slutligt beslut tas aldrig. Avskrivning sker vanligtvis när parten återkallar sin talan. Det kan också handla om att situationen har förändrats och att det därför inte längre finns något skäl att fatta beslut i ärendet.

När ett ärende avslås har ett materiellt slutligt beslut fattats. Tillsynsmyndigheten har alltså nekat vad som har begärts. Klagomålet kan visserligen ha varit formellt korrekt, däremot är inte kraven i lagstiftningen uppfyllda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (416)
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?
2021-03-31 Att överklaga socialtjänstens beslut

Alla besvarade frågor (91251)