Vad är det för skillnad mellan att avskriva och att avslå ett klagomål?

Jag har sett att tillsynsmyndigheter i bland fattar beslut om att avslå ett klagomål från enskilda och ibland avsriva klagomålet. Vad är det för skillnad mellan att avskriva och att avslå ett klagomål?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett ärende inte längre är påkallat ska ärendet avskrivas. Tillsynsmyndigheten avslutar då ett initierat ärende utan att fatta ett beslut i sakfrågan. Ett materiellt slutligt beslut tas aldrig. Avskrivning sker vanligtvis när parten återkallar sin talan. Det kan också handla om att situationen har förändrats och att det därför inte längre finns något skäl att fatta beslut i ärendet.

När ett ärende avslås har ett materiellt slutligt beslut fattats. Tillsynsmyndigheten har alltså nekat vad som har begärts. Klagomålet kan visserligen ha varit formellt korrekt, däremot är inte kraven i lagstiftningen uppfyllda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000