Vad är den andra makens enskilda egendom?

Var kan jag ta reda på om något är min makes enskilda egendom? Utan att kräva svar från honom, vilket jag vet att jag kan kräva menvill helst ta reda pådet på annat sätt.

Ratsit finnsju men om jag köper till exempel hansdeklration så står väl inget sådant där

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande makars egendom finns i 7 kap Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Genom Skatteverket kan du ta reda på vilken egendom som genom äktenskapsförord är din makes enskilda egendom. Du kan kontakta Skatteverket via denna länk för att beställa dessa uppgifter.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs dock inte bara din makes underskrift, utan även din (7 kap 3 § ÄktB). Han kan alltså inte genom äktenskapsförord ha gjort något till enskild egendom på detta sätt utan att du varit medveten om det.

Egendom kan bli enskild på andra sätt

Egendom kan dock bli enskild på andra sätt än genom äktenskapsförord, nämligen ifall:

- han fått en gåva av någon med villkoret att gåvan ska vara hans enskilda egendom

- han genom ett testamente fått egendom med villkor att det ska vara hans enskilda egendom

- han ärvt egendom som enligt arvlåtarens testamente ska vara hans enskilda egendom han fått ut pengar genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än dig och som innehåller ett villkor att egendomen ska vara hans enskilda egendom

- annan egendom trätt i ställe för egendom som han fått genom någon av ovanstående punkter. Ett exempel på detta kan vara att han köpt något för pengar som han fått i gåva som enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Uppgifter på vad som är hans enskilda egendom på grund av någon av dessa sätt kan du däremot inte begära ut från Skatteverket eller liknande. Då kommer du dessvärre att behöva fråga din make.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning