Vad är brott av normalgraden?

Hur kan man kalla en misshandel för normalgraden???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Brott, i detta fall misshandel (3 kap 5 § Brottsbalken), av normalgraden är sådana som varken är ringa eller grova.

I fråga om misshandel måste för att bestämmelsen om misshandel ska vara aktuell de grundläggande kraven vara uppfyllda. I paragrafen står detta som följande:

"Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd..."

Kravet är för misshandel alltså att gärningsmannen uppsåtligen förorsakat kroppsskada, sjukdom, smärta, vanmakt eller liknande. Detta uppfyller kraven för misshandel av den s.k. normalgraden.

Ringa misshandel sker när skadan som uppstått inte kräver vård, utan endast orskar sveda, eller tillfällig, mindre smärta. Misshandel räknas också som ringa ifall gärningsmannen inte utdelat slag med knuten näve, utan endast slagit offret med öppen handflata.

Grov och synnerligen grov misshandel regleras i en separat paragraf (3 kap 6 § Brottsbalken). Dessa aktualiseras ifall gärningsmannens agerande framkallat livsfara för offret, orskakar bestående men, sjukdomen som förorsakats är allvarlig, eller om handlingen på annat sätt har varit särskilt eller synnerligen rå och hänsynslös.

Om inte någon av situationerna i de två styckena som föregår detta aktualiseras är brottet av normalgraden. Terminologin kan upplevas som opassande här, men det här är en fråga om s.k. paragrafsvenska. Det hade kanske varit lämpligare att använda ordet "vanlig" här, men det är lagstiftarens uppgift att formulera lagen, så för ändring på detta behöver Riksdagen ta ställning till frågan.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo