Vad anses som fel när varan sålts i befintligt skick?

2020-09-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Sålde en bil december 19 till en person. Nu har han hört av sej och vill att jag ska betala 2000kr för en panel som var trasig. Jag sålde bilen i befintligt skick, men tipsade, var han kunde få tag i en. Däremot har jag aldrig sagt, att jag kommer stå för den. Nu hotar han med kronofogden. Känns lite märkligt. Är detta ok?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom detta handlar om ett köp av lös sak mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, dvs. reglerna i lagen gäller ifall att det inte avtalats bort i köpeavtalet (3 § KöpL).

Befintligt skick

När en vara har sålts i befintligt skick eller med liknande förbehåll ska den anses felaktig om:

- Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

- Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

- Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL)

Det är tre alternativa rekvisit som om någon av dem uppfylls kan innebär att varan är felaktig.

För det första kan bilen anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som du lämnat före köpet och som antas kan ha inverkan på köpet.

För det andra anses bilen vara felaktig om du har underlåtit att upplysa köparen om fel på bilen, dock ska felet vara av väsentlig karaktär och felet är något som du antas ha känt till.

För det tredje anses bilen vara i väsentligt sämre skick med hänsyn till pris och övriga omständigheter.

En köpare har dessutom en undersökningsplikt som innebär att han inte kan hävda fel om felet är något som han antas ha känt till vid köpet eller borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § KöpL).

Vad gäller i ditt fall

I detta fall eftersom du "tipsade" om var han kunde få tag i bilpanelen så utgår jag ifrån att du hade upplyst köparen om att bilen var behäftad med fel - att panelen var trasig. Trots att du upplyst köparen om det så gick han ändå med på köpet. Detta innebär då att han inte hade något emot att bilen var behäftad med fel. Han kan då inte tillämpa regeln i 19 § KöpL. Dessutom kan han inte hävda fel eftersom han känt till felet vid köpet (20 § KöpL). Han kan alltså inte hävda att bilen var felaktig och inte heller kräva betalning av dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92043)