FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/03/2020

Vad angivelse av brott innebär och i vilka fall angivelse ej kan avvaktas

Hej!

Jag läser utredningskursen just nu och funderar på tredje stycket i RB 23:1 där det står: "Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läggas ned".

Vad menar de med angivelse för att brottet ska höra under allmänt åtal?

Vad är det för omständigheter som kan göra att det innebär fara att avvakta angivelse?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad menar de med angivelse för att brottet ska höra under allmänt åtal?

För att förklara denna meningen så krävs det att först förtydliga vad "angivelse" respektive "höra under allmänt åtal" är för något.

När det kommer till angivelse handlar det om en anmälan om brott till antingen en åklagar- eller polismyndigheten från målsägande. Vilket innebär att den person som har lidit skada av brottet anmäler brottet antingen till en åklagare eller polis.

En sådan här angivelse hör under allmänt åtal om det handlar om att brottet är genomfört under svensk jurisdiktion, det inte är preskriberat och att gärningsmannen faktiskt kan bli åtalad.

Det som ligger inom svensk jurisdiktion återges i 2 kap Brottsbalken. Vilket är brott som begås i Sverige eller utomlands. Vid brott utomlands måste dock vissa omständigheter föreligga för att brottet skall ligga under den svenska jurisdiktionen vilket framkommer av 2 kap Brottsbalken. Att ett brott är preskriberat innebär att gärningsmannen inte längre kan straffas för det, när brott är preskriberat återges i 35 kap Brottsbalken. Om brottet inte är preskriberat enligt 35 kap 1 § Brottsbalken så kommer gärningsmannen kunna bli åtalad och dömd för brottet. Slutligen krävs även att gärningsmannen kan bli åtalad. Detta innebär att gärningsmannen exempelvis är över femton och är vid liv.

På så sätt innebär det att det måste ske en anmälan från brottsoffret för att man skall kunna åtala gärningspersonen.

Vad är det för omständigheter som kan göra att det innebär fara att avvakta angivelse?

De faror som avses med fara att avvakta, handlar bland annat om risker för att utredningen skall försvåras eller inte kan genomföras. Det handlar exempelvis om när man måste säkra bevisning genast efter ett brott och inte hinner inhämta en anmälan. Något som även här skall beaktas är brottets svårighetsgrad, sannolikheten av att en anmälan av brottet sker, åtgärder som behöver vidtas och alla förhållanden i övrigt i den aktuella situationen. Om det föreligger fara handlar det på så sätt om ett läge där något måste ske snabbt. Där exempelvis bevisningen kan försvinna och åtal inte kan väckas på grund av för lite bevisning om åtgärder inte vidtas omgående.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att du återkommer till oss på Lawline vid fler frågor!

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo