Utvidgning av åtal.

2021-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Enligt 45:5 st. 1 rättegångsbalken får åklagaren i vissa fall utvidga åtalet att avse annan gärning om rätten finner det lämpligt. Om åklagaren under huvudförhandlingen avser att utvidga åtalet på detta sätt, måste han i så fall lämna in en skriftlig tilläggsstämningsansökan avseende den nya gärningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Huvudregeln är att ett väckt åtal inte får ändras. En utvidgning av åtalet sker i allmänhet genom tilläggsstämning. Bestämmelsens första stycke erbjuder dock möjligheten att under vissa förutsättningar utvidga åtalet till att avse också annan gärning. Utvidgningen får ske utan stämningsansökan om rätten med hänsyn till utredningen och andra omständigheter finner det lämpligt. Av betydelse är bl.a. om de omständigheter på vilka utvidgningen grundas behöver utredas närmare. Även processekonomiska aspekter kan behöva vägas in. Skulle den nya gärningen medföra att avgörandet av de ursprungliga gärningarna fördröjs kan det vara ett skäl att inte tillåta en utvidgning. (Lagkommentarerna till 45 kap 1 § 1 st RB)

Av 23 kap 22 § framgår att förundersökning inte är nödvändig om domstolen gör bedömningen att åtalet får utvidgas. En utvidgning kan ske muntligt eller skriftligt ( 45 kap 6 §) men måste ske "inför rätten" vilket innebär att det måste ske vid huvudförhandling eller annat sammanträde. Yrkanden och grunder måste anges med samma precision som när de upptas i en stämningsansökan. (Lagkommentarerna till 45 kap 1 § 1 st. RB)

Utvidgning får inte ske i högre rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95870)