Utredningen och socialtjänstens förfarande i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd

När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer ska då 11 kap 1 SoL utredning alltid fattas beslut om? I en kommun skriver man utredningarna i journalanteckning och kallar det för utredning med rubrik Beslut december 2019 eller avslagsbeslut 2019.

När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer och det inte är en nyansökan, ska det då alltid fattas 11 kap 1 SoL beslut med varje ansökan som lämnas löpande?

Är det korrekt förfarande att skriva utredning om ansökan avseende ekonomiskt bistånd i så kallad journalanteckning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar reglerna om ekonomiskt bistånd öppnar socialtjänsten utredning om ekonomiskt bistånd enligt 1 § 4 kap. socialtjänstlagen (SoL). Även de löpande besluten om ekonomiskt bistånd fattas enligt nyss nämnda lagrum.

Min uppfattning är att 1 § 11 kap. SoL är en utökad utredning som görs när det gäller situationer som egentligen inte omfattas av försörjningsstödet som sådant men som ändå behandlas av handläggare på försörjningsstödsenheten. Det kan röra sig om att det kommit fram uppgifter om våld exempelvis. Det fattas alltså inte beslut i enlighet med detta lagrum annat än i undantagsfall.

Vid ett nybesök i samband med nyansökan görs en omfattande utredning i ett specifikt utredningsdokument. Om utredningen leder till bifallsbesluts inleds en insats. I det löpande ärendet när ansökningar inkommer fattas beslut i insatsen och uppdatering om aktuell situation, bedömning och beslut skrivs i journalanteckning precis som du skriver. Vad som ska dokumenteras framkommer av 11 kap. SoL men det finns större frihet gällande var dokumentationen ska göras. Min uppfattning är dock att det inte finns något hinder för att skriva utredningen i journalanteckning och att det är vad som sker.

Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga. Om det är något som är oklart rekommenderar jag dig att vända dig till försörjningsstödsenheten i din kommun. De är experter på området.

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”