Utredningen och socialtjänstens förfarande i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd

2019-12-21 i Myndigheter
FRÅGA
När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer ska då 11 kap 1 SoL utredning alltid fattas beslut om? I en kommun skriver man utredningarna i journalanteckning och kallar det för utredning med rubrik Beslut december 2019 eller avslagsbeslut 2019. När en ansökan om ekonomiskt bistånd inkommer och det inte är en nyansökan, ska det då alltid fattas 11 kap 1 SoL beslut med varje ansökan som lämnas löpande?Är det korrekt förfarande att skriva utredning om ansökan avseende ekonomiskt bistånd i så kallad journalanteckning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar reglerna om ekonomiskt bistånd öppnar socialtjänsten utredning om ekonomiskt bistånd enligt 1 § 4 kap. socialtjänstlagen (SoL). Även de löpande besluten om ekonomiskt bistånd fattas enligt nyss nämnda lagrum.

Min uppfattning är att 1 § 11 kap. SoL är en utökad utredning som görs när det gäller situationer som egentligen inte omfattas av försörjningsstödet som sådant men som ändå behandlas av handläggare på försörjningsstödsenheten. Det kan röra sig om att det kommit fram uppgifter om våld exempelvis. Det fattas alltså inte beslut i enlighet med detta lagrum annat än i undantagsfall.

Vid ett nybesök i samband med nyansökan görs en omfattande utredning i ett specifikt utredningsdokument. Om utredningen leder till bifallsbesluts inleds en insats. I det löpande ärendet när ansökningar inkommer fattas beslut i insatsen och uppdatering om aktuell situation, bedömning och beslut skrivs i journalanteckning precis som du skriver. Vad som ska dokumenteras framkommer av 11 kap. SoL men det finns större frihet gällande var dokumentationen ska göras. Min uppfattning är dock att det inte finns något hinder för att skriva utredningen i journalanteckning och att det är vad som sker.

Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga. Om det är något som är oklart rekommenderar jag dig att vända dig till försörjningsstödsenheten i din kommun. De är experter på området.

Vänligen,

Maya Waldenström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (324)
2020-03-31 Kan jag stämma kommunen?
2020-03-31 Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?
2020-03-30 Kan man ändra sitt personnummer?
2020-03-29 Rekommendationer till människor 70+ angående Covid-19

Alla besvarade frågor (78702)