Utredning om huruvida brott begåtts

FRÅGA
Hej. Har en fråga angående straffrätt.Monika och Anna är båda vänner sedan de gick i samma klass som barn. Anna äger ett blomsterbutik där Monika ofta handlar. Eftersom de båda är vänner så ger Anna ofta rabatt till Monika när hon handlar i butiken.Vänskapen mellan Anna-Monika har dessvärre försämrats eftersom Monika har fått ett nytt jobb där hon tjänar bra pengar medans Annas blomsterbutik går inte så bra, Anna blir irriterad att Monika fortfarande förväntar sig stora rabatter. Anna tar upp detta med Monika i en middag och säger till henne att hon inte har råd att hela tiden sälja saker med förlust. Monika säger att hon naturligtvis förstår.När middagen är slut erbjuder Monika att betala för Annas middag och de många glas vin som de har druckit under middagen.På vägen hem går de till Annas blomsterbutik.Inne i butiken står 5 stycken orkidéer som Anna har fått in. Hon har inte satt prislappar men vet att deras värde är omkring 800kr styck. Monika får syn på orkidéerna och tänker hur fint det skulle vara i hennes hem. Hon minns vagt att lovade Anna att hon skulle betala härefter för saker men Monika tar ändå en orkidé under hennes arm. Innan de ska gå ut så märker Anna det och blir rasande. Hon sliter ifrån orkidén från Monika och knuffar henne hårt i bröstet, Monika ramlar bakåt nerför trappen och slår huvudet i trottoaren. Det gör väldigt ont och efteråt går Monika till akuten som visar att hon fått en skallfraktur.Har Anna och Monika begått några brott?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det brott som kan bli aktuellt i detta fall är vållande till kroppskada alternativt misshandel. Vilken rubricering det blir beror på ett antal omständigheter, som främst handlar om vilket uppsåt personen hade att skada. Låt oss titta på lagtexterna för respektive brott.

Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader. (BrB 3 kap. 8 §)

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (BrB 3 kap. 5 §)

Jag har fetmarkerat olika viktiga rekvisit som vi behöver komma förbi för att göra en korrekt bedömning. Först kan konstateras att en kroppsskada har skett, på en annan person. Anna har knuffat Monika och hon har i fallet skadat skallen. För att bli dömd för vållande till kroppsskada krävs inte uppsåtligt skadande utan endast oaktsamhet, det vill säga att man inte varit tillräckligt försiktig. Att knuffa någon hårt i bröstet kan vara en sådan oaktsam gärning. Om Annas tanke var att skada Monika så kan hon bli dömd för misshandel. Hur bedömningen skulle bli i detta fall beror på omständigheter som t.ex hur påverkade de inblandade var, hur situationen såg ut och hur hårt Anna knuffade.

Något annat brott ser jag inte skulle föreligga. Stöld kan inte komma på fråga av dels anledningen att Monica inte verkar ha haft uppsåt att stjäla orkideen, dels hade hon inte fullbordat brottet genom att gå ut från butiken. Försök till stöld kan fortfarande vara ett brott, men på grund av orkidens ringa värde skulle det isåfall bli tal om ringa stöld vilket inte är brottsligt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?