FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/07/2016

Utredning om fel vid köp av båt

Jag har gjort ett privatpersonsköp på en båt för 85000 där säljaren uppger både i annons och muntligt att båten är i fint skick, servad osv. Av priset att döma i förhållande till båten så är det satt utifrån att båten ska vara vid mycket gott skick.

Vid köptillfället talar jag om för säljaren att jag inte kan någonting om motorer utan måste gå på visuellt skick och ber honom informera mig om det finns någonting jag bör känna till innan köpet. Jag får till svar att allt är ok och inga problem. Vi kör en liten sväng och trailar sedan upp båten.

Jag ifrågasätter däcken på trailern och undrar on det ska var så lite luft i, varav säljaren säger att det ska det pga att det ska vara bättre vid transport. Jag får punktering och måste bärgas, varav bärgaren utan osäkerhet menar att det är pga för lite luft i däcket och ett ganska vanligt problem.

När jag väl kommer hem startar inte båten.

Den har stått hos en båtmek sedan jag fick hem den som nu har kommit till slutsatsen att båten har tagit in vatten till motorn, oljan är vit samt att den bara går på 4 av 6 cylindrar och att det brukar vara så den typen av motorer slutar sina liv. Säljaren påstår att den gått utan problem (sms) men vi misstänker att säljaren har försökt serva båten själv utan kunskap vilket medfört att den tog in vatten vid provkörningen och därmed aldrig kommer starta för mig.

Så vad kan jag göra nu? Har jag någon chans att kunna få hjälp av säljaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En båt är lös egendom och eftersom att ni båda verkar vara privatpersoner gäller därför Köplagen (KöpL), det framgår av KöpL 1 §. Har ni kommit överens om något annat än KöpL regler då gäller avtalet istället för lagen enligt KöpL 3 §.

Har ni inte kommit överens om något annat så bottnar din fråga i huruvida båten är "felaktig" i juridisk mening. Huruvida fel föreligger utreds utifrån KöpL 17 §. I detta fall handlar det om att båten avviker mot vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Även KöpL 18 § spelar in som anger att det betraktas som fel om varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat vid marknadsföringen och som kan antas ha inverkat på köpet.

Du nämnde att säljaren uppgett både i annons och innan köp, direkt till dig, att båten var i gott skick och fungerade. Eftersom att motorn inte fungerade och det är en beståndsdel till båten stämmer inte varan överens med de uppgifter som säljaren lämnade. Alltså kan vi konstatera att det föreligger fel.

Vid köp av lös egendom finns det ibland en undersökningsplikt redan före köpet. Undersökningsplikten kommer till i samband med att man undersöker varan (båten) eller blir uppmanad av säljaren att undersöka varan. Alltså har du undersökt båten eller har du blivit uppmanad till det? Om svaret är ja, så får du inte åberopa som fel det du skulle hittat vid en sådan undersökning.

Du nämnde att ni körde en bit, vilket jag tycker tyder på att felet inte var möjlig att upptäcka utan att titta så noggrant på motorn som båtmekanikern gjorde. I så fall bör inte undersökningsplikten förta dig din möjlighet att åberopa fel i båten.

Då ska du reklamera ditt köp enligt KöpL 32 §, det gör du genom att skicka ett meddelande om felet till säljaren. Det ska göras inom "skälig tid" och vad skälig tid är, är olika från situation till situation men jag skulle rekommendera dig att göra det omgående (om du inte redan gjort det).

Sen kan du kräva att säljaren avhjälper felet enligt KöpL 34 §, om det inte är aktuellt för dig så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet. För att kunna häva köpet krävs att felet är väsentligt och att säljaren borde insett att det var väsentligt vilket framgår av KöpL 39 § att båten inte fungerar anser jag nå upp till detta krav. Om du vill häva köpet måste du lämna ytterligare en reklamation till säljaren där du anger att du häver köpet.

Häver du köpet ska prestationerna återgå vilket innebär att säljaren ska få tillbaka båten och du får tillbaka pengarna.

Om du vill ha närmare juridisk rådgivning i samband med detta så ring oss gärna, du hittar numret nedan!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med ditt köp du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo