Uträkning vid utköp av syskon ur fastighet

FRÅGA
Hej, jag ska köpa ut min bror ur en fastighet. Hur ska jag räkna ut hans del ? Marknadsvärdet ligger runt 4 miljoner.Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du och din bror är dödsbodelägare och undrar hur du ska räkna ut hur mycket du ska betala när du vill ta över fastigheten. Situationen blir dock annorlunda om arvskiftet faktiskt är avslutat. Därför kommer jag redogöra för även den situationen.

Situation 1: Om arvskiftet inte är avslutat

Först och främst bör nämnas att ni själva kan komma överens om priset. En god utgångspunkt, för att summan ska bli skälig, kan dock vara att utgå från marknadsvärdet (4 000 000 kr) vid beräkning. Vanligtvis avräknas kapitalvinstskatten och mäklararvoden från marknadsvärdet vid beräkning av en del som ska köpas ut. Å ena sidan har ju ingen vinstskatt ännu uppkommit för dig, eftersom du inte sålt fastigheten. Men å andra sidan kommer du att beskattas för detta vid en framtida försäljning, vilket följer av den s.k. kontinuitetsprincipen. Detta är den bakomliggande orsaken till att såväl kapitalvinstskatten som mäklararvoden vanligtvis avräknas. För att kunna beräkna kapitalvinsten finns vägledning på Skatteverkets hemsida.

Situation 2: Om arvskiftet är avslutat

Om jag istället tolkar din fråga som att ett arvskifte redan har inträffat behöver andra omständigheter beaktas. I sådana fall räknas utköpet som en försäljning, vilket resulterar i att din bror blir skattskyldig för vinsten han gör när han säljer en del till dig. Vid en försäljningssituation finns vägledning på Skatteverkets hemsida för att beräkna beskattningen. Observera slutligen att möjligheten alltid finns att gemensamt komma fram till vilket belopp som helst, men att vinstskatt direkt kan uppkomma i denna situation.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ni själva komma överens om beloppet. För att bestämma beloppet kan marknadsvärdet vara en bra utgångspunkt. Beroende på om arvskifte skett eller inte så påverkas beskattningen för såväl dig som din bror. Därför kan det vara viktigt att ta ovannämnda aspekter i åtanke.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Hör annars av dig med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?