Uträkning av antal betalda semesterdagar

På min lönespec står det att jag har tjänat in 17 betalda semesterdagar, men har även 8 obetalda semesterdagar kvar. Vad är det som gör dessa 8 dagar till obetalda?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om semester hittar du i semesterlagen (SemL).

Enligt 3 § SemL ses ett semesterår som tiden från 1 april till och med 31 mars påföljande år. Motsvarande tid året före detta kallas intjänandeår. Enligt 4 § SemL har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, och rätt till semesterlön om sådan har tjänats in. Om anställningen påbörjas efter 31 augusti under semesteråret har man rätt till 5 semesterdagar.

För att få 25 betalda semesterdagar krävs det att du har arbetat hela intjänandeåret, om du inte har gjort det får du ut betalda semesterdagar i proportion till hur stor del av intjänandeåret du arbetade. Man räknar ut antalet betalda semesterdagar genom att subtrahera de dagar då man varit helt frånvarande från arbetet utan lön från de dagar man varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret. Denna differens divideras med antalet dagar under intjänandeåret och kvoten multipliceras sedan med 25. Om ett brutet tal uppstår avrundas detta till närmast högre heltal. Denna uträkning hittar du i 7 § SemL. Mycket frånvaro är semesterlönegrundande, mer om detta hittar du i 17-17 b §§ SemL.

Ett förtydligande av uträkningen

Antalet anställda dagar / antal dagar på året x 25 = antalet betalda dagar.

Ex. Om du anställdes 1 augusti så har du varit anställd 243 dagar (31+30+31+30+31+31+28+31) när intjänandeåret avslutas 31 mars.

243/365 x 25 = 16,64 = 17

I detta fall har du alltså rätt till 17 betalda semesterdagar. Förutom dessa 17 betalda dagar har du då rätt till åtta obetalda semesterdagar.

Om du har arbetat hela intjänandeåret men det ändå står att du har åtta obetalda semesterdagar bör du kontakta din arbetsgivare angående detta, om ni är oense om antalet betalda dagar kan du alltid vända dig till ditt fack för att få vidare hjälp.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin NordemanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”