Utpekad som kriminell - förtal?

FRÅGA
Hej!Min flickväns mamma påstår sig ha fått ett sms från en "polis" natten mot idag med information om att jag skulle vara kriminell.Jag förekommer inte i några register så jag vet att den delen inte är sann men min fråga blir om det inte är ett brott om det nu är en polis som skulle läckt sådan information till en som inte är polis?Om det nu inte är en polis (vilket jag tror att det inte är) är det inte förtal att sprida sådan information om mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min uppfattning i frågan är att det inte spelar roll huruvida personen som skickat meddelandena är polis eller inte. Hade det faktiskt varit en polis som spridit uppgiften så hade denne inte gjort sig skyldig till något sekretessbrott eftersom du inte förekommer i något belastningsregister. Däremot kan polisen också göra sig skyldig för förtal på samma sätt som andra. Således blir det samma utgång i detta fall oavsett om det är en polis eller inte.

Förtal

Att utpeka någon som brottsling kan vara förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken. För att uppnå brottet krävs att vissa rekvisit är uppfyllda och att inget undantag är tillämpligt.

Vad som krävs är att:

1.En uppgift har lämnats till någon annan än den som utpekas 2. Uppgiften utpekar någon som brottsling (eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i annat fall lämnar uppgift till syfte att andra ska missakta den utpekade)3. Inget undantag föreligger

Jag konstaterar att de två första är uppfyllda. Därför måste det nu utredas om undantaget är tillämpligt.

Undantag från förtal

Om personen var skyldig att uttala sig, vilket det sannolikt inte är fråga om här, eller om det var försvarligt att lämna uppgiften, samt om den är sann eller om personen som lämnade uppgiften har skälig grund att tro att den är sann så undgår man straffansvar enligt 5 kap 1 § andra stycket brottsbalken.

Var det försvarligt att lämna uppgiften?

Om personen verkligen tror att du är en brottsling och därför lämnar uppgiften till din flickväns mamma skulle det kunna vara försvarligt att lämna uppgiften, i syfte att skydda flickvännen. Detta beroende på vilken typ av brott du pekas ut för att ha begått och om personen faktiskt hade skälig grund att tro att du begått detta brott. I det fall personen bara skickar meddelandet utan närmare syfte än att få andra att missakta dig så är det inte försvarligt.

Eftersom jag närmare inte vet omständigheterna kan jag inte med säkerhet säga om det var försvarligt att lämna uppgiften. Observera dock att det måste både vara försvarligt att lämna uppgiften, och personen måste dessutom kunna styrka att uppgiften är sann eller att denne hade skälig grund att tro att den var sann. Dessa två rekvisit är alltså kumulativa, dvs båda måste vara uppfyllda.

Fanns det skälig grund att tro att uppgiften var sann?

Eftersom jag utgår från att det du säger om att uppgiften är falsk stämmer måste frågan ställas om huruvida den som lämnat uppgiften haft skälig grund att tro att den är sann. Det kan nog varken du eller jag svara, men att uppmärksamma här är att det är den som lämnat uppgiften som har bevisbörda för att denne hade skälig anledning att tro att den var sann. Personen måste då ha gjort tillräckligt mycket för att förvisas sig om uppgiftens sanningshalt. Att påstå att någon är brottslig kan både vara en konkret och en abstrakt sanning. Konkret i den bemärkelsen att personen blivit dömd för ett brott. Abstrakt i den mening att personen begått ett faktiskt brott men inte blivit dömd eller ens anhållen för det. Det går att försäkra sig om att en person har blivit dömd för ett brott genom att begära ut domen från en domstol. Den person som påstått att du är en brottslig borde försäkrat sig om detta genom att exempelvis begära ut domen eller på annat sätt försäkra sig om att du faktiskt var en brottsling. Att enbart påstå sådant med rykten som grund torde högst sannolikt inte vara skälig anledning att tro att uppgiften var sann.

Nu vet vi ju inte om eller varför personen tror att du är en brottsling, men min slutsats på denna grund är att det inte finns någon skälig anledning för personen att tro att du är en brottsling.

Min slutsats är därför att du sannolikt har blivit utsatt för förtal.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll