Utomobligatoriskt skadestånd

2020-05-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag har haft min husvagn som är halvförsäkrad hos en som hyr ut plats i sin maskinhall. Han flyttade den där inne för att få ut en bil, och skadade min husvagn, två lyktor gick sönder och en markis. Det kommer kosta 11000 att laga, mitt försäkringsbolag kommer inte stå för några skador säger dom och han jag hyr av säger att hans försäkringsbolag inte kommer stå för det heller. Vem ska betala skadorna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du inte har möjlighet att få ersättning från försäkringsbolagen har du alltid möjligheten att istället kräva skadestånd från den som vållade skadan. Reglerna om skadestånd regleras i skadeståndslagen (SKL).

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Du kan alltså dels kräva skadestånd av skadevållaren om hen orsakade skadan uppsåtligen, med andra ord menade att skada husvagnen. Detta verkar inte så troligt i detta fallet. Du kan dock också kräva ersättning från skadevållaren om hen orsakade skadan genom vårdslöshet. Exempelvis om skadan uppstod på grund av skadevållarens oaktsamhet eller brist på säkerhetsåtgärder.

Ansökan om skadestånd skickar du in till tingsrätten genom en stämningsansökan. I stämningsansökan ska du ha med anledningen till varför du anser att du är skadeståndsberättigad, hur stor summa du kräver samt kontaktuppgifter till båda parter. Du kan hitta en mall för stämningsansökningar här.

Hoppas detta gav svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91308)