Utomäktenskapliga barns arvsrätt, samt fråga om makes underhållsskyldighet

FRÅGA
Jag och min sambo har talat om giftemål. Vi har inga gemensamma barn men vi har båda barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma tillgångar, men vi har var och en pengar som vi har ärvt. Jag vill att mina barn ska ärva mig 100% på en gång om det skulle hända mig något. Likaså vill jag att hans barn ska få sina pengar omedelbart utan min inblandning om det skulle hända något. Bör vi skriva äktenskapsförord?Vidare undrar jag om jag vid äktenskap skulle kunna bli försörjningskyldig för min sambo, då han är deltidsjukskriven.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 § ärver makar som regel varandra. Enligt samma regel finns det dock ett undantag för om någon av makarna har en utomäktenskaplig bröstarvinge. Undantaget stadgar att en utomäktenskaplig bröstarvinge har rätt till sitt arv omedelbart. Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer alltså era bröstarvingar att ärva all kvarlåtenskap omedelbart.

Dock är det så att innan era barn ärver ska i regel en bodelning göras (se Äktenskapsbalken 9 kap. 1, 5 §§). I en bodelning läggs all den egendom som är giftorättsgods ihop och delas därefter lika mellan den efterlevande maken och dödsboet. Detta innebär att arvet ändå påverkas av hur era egendomsförhållanden ser ut. Om ni skriver ett äktenskapsförord i vilket ni förordnar att all egendom ska vara enskild kommer dock ingen bodelning att behöva göras. Om inget äktenskapsförord finns (eller egendomen av andra anledningar är enskild, t.ex. att man fått den i gåva/arv med villkor om att den ska vara enskild) är all egendom inom äktenskapet giftorättsgods (se ÄktB 7 kap. 1 §). Kort exempel följer nedan.

Utan äktenskapsförord (allt är giftorättsgods):
Make 1 äger 400 000kr
Make 2 äger 600 000kr
Make 1 avlider vilket leder till bodelning. I bodelningen läggs giftorättsgodset samman och delas på två. Detta innebär att dödsboet efter make 1 är värt 500 000kr. Arvingen ärver kvarlåtenskapen omedelbart.

Med äktenskapsförord (allt är enskild egendom):
Make 1 äger 400 000kr
Make 2 äger 600 000kr
Make 1 avlider, ingen bodelning görs. Detta innebär att dödsboet efter make 1 är värt 400 000kr. Arvingen ärver omedelbart egendomen.

För att svara på din andra fråga stadgar lagen viss underhållsskyldighet mellan makar. Lagstiftarens uppfattning är att makar bör leva på samma ekonomiska standard såväl som bidra efter förmåga till det gemensamma hushållet. Som äkta makar åtar ni er alltså ett visst ekonomiskt ansvar för varandra. Det är dock viktigt att poängtera att det ekonomiska ansvaret inte innefattar den andre makens eventuella skulder. Du kan läsa mer om detta i ÄktB 6 kap.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Om du undrar över någonting mer är du välkommen att återkoppla t.ex. genom kommentarsfunktionen nedan.

Vänligen,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll