Utökning av prövotid i provanställning

2015-12-23 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag hade en provanställning på 4 månader med 1.5 vecka kvar så utökade de den med till 6 månader. Får de göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtal om provanställning får träffas för högst sex månader, därefter övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning om den inte avslutas dessförinnan, 6 § lag om anställningsskydd (LAS). Denna tidsperiod har i ditt fall inte överskridits. Om din arbetsgivare inte hade förlängt perioden så hade din anställning avslutats efter det att du har arbetat dina fyra månader som provanställd.

Arbetsgivaren får förlänga tiden, så länge den sammanlagda anställningstiden som provanställd inte överskrider sex månader. Om du inte accepterar att fortsättningsvis arbeta som provanställd så kan du säga upp dig utan att behöva iaktta uppsägningstid. I annat fall kan jag inte se att arbetsgivaren ur rättslig synpunkt har gjort fel.

Notera att du efter sex månader blir tillsvidareanställd om din arbetsgivare inte senast vid prövotidens slut meddelar dig om att anställningen avslutas, 6 § LAS. Arbetsgivaren ska två veckor innan dess meddela dig om att din anställning inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning och samtidigt meddela facket om du är medlem, 31 § LAS.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll