FrågaARBETSRÄTTTjänstledighet 12/10/2015

Utöka arbetstiden under tjänstledighet för studier samt arbete hemifrån

Hej

Jag jobbar just 60% och resten är jag tjänstledig för studier . Får jag uttöka min tid med 4 timmar genom att jobba hemifrån eftersom det finns behov i verksamheten. Kan min chef neka mig att jobba hemifrån ?

Lawline svarar

Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!

Lagen som reglerar rätten till tjänstledighet för studier är lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, i dess 1§ står det att Du har rätt till den ledighet som är behövlig för dina studier, syftet med lagen är att du som arbetstagare ska ha rätt att utbilda dig utan att behöva vara rädd att bli av med jobbet. Vidare i 9§ står det att arbetstagare ska, när han hen återgår till arbetet vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning, alltså att du inte kan bli nekad att få arbeta likvärdig som du gjorde innan tjänstledigheten. Så utökningen av arbete är lagligt sett inte problematiskt, du kan däremot inte bli tvingad att arbeta mer eftersom du har rätten till doin tjänstledighet i den mån det är behövligt.

Vad gäller om din chef har rätten att neka dig att arbeta hemifrån så finns det dessvärre ingen explicit lagregel som reglerar detta utan den bedömningen faller tillbaka på hur ditt anställningsavtal ser ut och hur pass förutsättningarna i ditt arbete tillåter dig att kunna arbeta hemifrån.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Ophelia WigströmRådgivare