Utnyttjande av namn utan samtycke

FRÅGA
Jag jobbade för en webbshop och designade lite produkter åt dem som vi sålde och kallade dem för "design by -mitt namn, för och efternamn-). Nu jobbar jag inte kvar där men de har fortsatt lägga upp massa nya produkter där de fortfarande använder mitt namn på. Alltså säljs det produkter idag där det står att det r jag som gjort dem men jag har ingeting alls med dem att göra och jag har inte designat dem alls. Detta är inte okej väl? Vad ska jag göra och vad kan man få för det?Tack
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I marknadsföring kan man inte hur som helst använda människors namn. Lagen (1978:800) om namn och bild i reklam reglerar dessa fall. Av 1 § i denna lag framgår att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke.

Den som bryter mot lagens 1 § ska enligt 3 § utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning utgå också för annan skada. Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Enligt 4 § kan domstol, om du yrkar det, även förordna att trycket ändras eller att de varor som tillverkats med trycket förstörs alternativt att du ges en lösensumma.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § i lagen döms dessutom till böter. För detta krävs att du anger brottet till åtal, se 5 §.

Det är att föredra att förlikas utanför rätten, om möjligt. Tvister avgörs oftast mellan parterna utan att det behöver gå så långt som till domstol.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (124)
2020-10-16 Bild på mig i någon annans reklam
2020-09-30 Vad var det viktiga i NJA 1999 s. 749?
2020-08-13 Varor som inte överensstämmer med bilderna och beskrivningen på säljarens hemsida
2020-08-07 Överdrivna uttryck i marknadsföring

Alla besvarade frågor (85300)